Verdens nordligste permanente forskningsstasjon, Ny-Ålesund på Svalbard, lanserer nytt nettsted.

ATMOSFÆREFORSKNING LIDAR-strålen, som driftes av tyske Alfred-Wegener-Institute, ser ut til splitte nordlyset over Scheteligfjellet. LIDARen er viktig for å monitorere tynne skyer og små partikler i atmosfæren. Foto: Helge Tore Markussen / Norsk Polarinstitutt

På nettstedet nyalesundresearch.no presenteres forskningsstasjonen i all sin bredde, med særlig vekt på den unike forskningsinfrastrukturen som står til disposisjon for det internasjonale forskersamfunnet, og den forskninga og miljøovervåkinga som foregår med utgangspunkt i Ny-Ålesund. 

Samarbeider om nettstedet 

Utvikling av et omfattende nettsted for Ny-Ålesund forskningsstasjon er en av de sentrale bestillingene i Norges forskningsråds forskningsstrategi for Ny-Ålesund, en strategi Norsk Polarinstitutt har fått ansvar for å implementere. 

Norsk Polarinstitutt og Kings Bay AS står bak det nye nettstedet.

– For Kings Bay AS, som eier og driver dette samfunnet på 79°N, er det viktig å få vist frem de enestående mulighetene forskningsstasjonen gir for norsk og internasjonal polarforskning, og det nye nettstedet vil være svært viktig i så måte, sier Tor Instanes, styreleder i Kings Bay AS.

– For kundene våre – norske og internasjonale forskere – er det viktig å kunne finne all relevant informasjon om Ny-Ålesund forskningsstasjon på ett sted, og det leverer vi nå gjennom det nye nettstedet, sier selskapets direktør, Lars Ole Saugnes.

DYRELIV OG KULTURMINNER Hvitkinngjess på marka og en gammel jernbanevogn etter tidligere kulldrift i Ny-Ålesund. Flyplassen kan skimtes i bakgrunnen. Foto: Jon Leithe / Norsk Polarinstitutt

Verktøy for forskning 

Direktør ved Norsk Polarinstitutt, Ole Arve Misund, ønsker også nettstedet velkommen.

 Gjennom et tett og godt samarbeid mellom Kings Bay AS og Norsk Polarinstitutt har vi nå fått på plass et verktøy som vil gjøre det lettere for forskere å planlegge og gjennomføre prosjekt med utgangspunkt i Ny-Ålesund. Håpet og ambisjonen er at dette skal bidra til at enda flere fagmiljø ser verdien av de unike mulighetene som ligger i Ny-Ålesund, og velger å gjennomfører sine forskingsprosjekt der, sier Misund.

– Det å kunne presentere ei «kokebok» som beskriver hele prosessen fra planlegging til gjennomføring og etterarbeid for prosjekt på 79°N har vært et viktig mål for arbeidet med nettstedet,  sier Geir Gotaas, leder for Ny-Ålesundprogrammet ved Norsk Polarinstitutt.

Internasjonal målgruppe 

nyalesundresearch.no skal være en informasjonskilde for både nåværende og nye brukere av Ny-Ålesund forskningsstasjon, og forhåpentligvis bidra til økt aktivitet fra begge disse gruppene.

Verdien av det internasjonale samarbeidet i Ny-Ålesund understrekes gjentatte ganger i forskningsstrategien, og det gjenspeiles også i det nye nettstedet. Ny-Ålesund Science Managers’ Committee – en sammenslutning av de 18 norske og internasjonale institusjonene som har et langsiktig nærvær i Ny-Ålesund – har fått en sentral plass, med bred presentasjon av både institusjonene og forskningssamarbeidet.