Camilla Brekke (46) er ansatt som ny direktør i Norsk Polarinstitutt. Hun kommer fra stillingen som prorektor for forskning og utvikling ved UiT Norges arktiske universitet.

Polarinstituttet er en institusjon som representerer stolte norske tradisjoner og besitter høy ekspertise innen polarforskning og miljøforvaltning. Jeg gleder meg stort til å lede et institutt med faglig tyngde og svært dyktige medarbeidere i en tid preget av globale klimaendringer, endringer i arts- og naturmangfold og sterke geopolitiske interesser i Arktis, sier den påtroppende direktøren.

Første kvinnelige direktør

Camilla Brekke blir den første kvinnen i direktørstolen til Norsk Polarinstitutt. Hun har doktorgrad fra institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo og er professor ved institutt for fysikk og teknologi ved UiT Norges arktiske universitet.

Den nye direktøren har også jobbet som forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og i den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA). Nå tar hun over et institutt som er en sentral kunnskapsleverandør, og strategisk rådgiver for norske myndigheter i Arktis og Antarktis.

Camilla Brekke. Foto: Pål Jakobsen / Norsk Polarinstitutt

 

– Norsk Polarinstitutt er både definerende og en driver for norsk polarforskning. Instituttets roller i Antarktis vil også styrkes i årene som kommer, hvor Norge nå planlegger å investere i ny forskningsstasjon i Dronning Maud Land. Denne investeringen vil trolig føre til et enda sterkere nasjonalt og internasjonalt samarbeid om klimaforskning til nytte for hele verden, sier Brekke.     

– Et solid valg 

Brekke overtar etter Ole Arve Misund som nå forlater stillingen etter å ha ledet instituttet i seks år.

– Camilla Brekke har ledet store forskningsprosjekter og er et svært solid valg. Forskingsbasert kunnskap er avgjørende for langsiktig og klimatilpasset miljøforvaltning, og vi ser veldig frem til å løse dette viktige samfunnsoppdraget med henne, sier den avtroppende direktøren som blir med videre i polarinstituttet.

Brekke tiltrer i stillingen i overgangen august/september.

Kontaktinformasjon Camilla Brekke: 915 88 660