Flere av forskerne fra Polarinstituttet bidrar med fersk miljøkunnskap i historiens andre SESS-rapport som denne uka ble lansert under SIOS Polar Night Week 2020 i Longyearbyen.

SIOS Polar Night Week finner sted i Longyearbyen fra 13. til 17.  januar og er en arena for utveksling, refleksjon og planlegging av fremtidige forskningsaktiviteter på Svalbard. Deltakerne kommer fra ulike forskningsmiljøer som arbeider med temaer knyttet til miljø og natur på Svalbard. 

Svalbardrein, simle med unge. Foto: Bjørn Frantzen / Norsk Polarinstitutt