"Geoscience Atlas of Svalbard" er den første og eneste boka som gir en samlet oversikt over geovitenskapelig arbeid over Svalbard. Nå er det populære verket revidert og trykket opp i nytt opplag.

I 2015 ga Norsk Polarinstitutt ut «Geoscience Atlas of Svalbard«. Winfried Dallmann, som frem til 2015 var geolog ved Polarinstituttet, var redaktør for storverket. Med i arbeidet hadde han en hel bråte med geologer og forskere innenfor ulike profesjoner.

Geolog og redaktør av «Geoscience Atlas of Svalbard», Winfried Dallmann, fotografert under feltarbeid på Prins Karls Forland på Svalbard sammen med geologkollega Synnøve Elvevold. Foto: Markéta Šamánková / Norsk Polarinstitutt 

Atlaset ble trykket opp i 890 eksemplarer, og har med årene blitt utsolgt. Nylig trykket vi derfor opp nytt opplag samtidig som noen mindre endringer ble gjort i innholdet, men sidetallet er det samme; 292 sider med visuell presentasjon av cirka 170 kart og mer enn 400 fotografier. I tillegg finnes en rekke illustrasjoner og diagrammer, alle med omfattende figurtekster.

Det er Svalbards store geologiske mangfold vi gis et dypdykk i når vi åpner boka. Atlaset er skrevet med en faglig bakgrunn og presenteres i en form som er egnet ikke bare for den generelle interesserte leser, men også for studenter og geologer uten en spesifikk kunnskap om geologien på Svalbard.

Den første utgaven av geoatlaset ble godt mottatt i det geologiske fagmiljøet, og boka fikk strålende anmeldelse, blant annet fra tidsskriftet geoforskning.no som skriver:

«Det er bare å ta av seg lua (hatten) og bøye seg i (stein)støvet. Grundige tekster. Mengder med fotos. Drøssevis med kart. Et hav av skisser. Flust med grafikk. Presis slik som en geologibok skal være. Dertil er den grafiske utformingen enkel og uten jåleri…Dette verket om Svalbards geologi bør stå i mange år».

Les hele anmeldelsen her 

Målgruppen til atlaset er alle som er interessert i Svalbards geologi, enten man har utdannelse innenfor geologi eller ikke.  

Du kan bestille atlaset via vår nettbutikk 

Geoscience Atlas of Svalbard