Forskere undersøker snøen i Ny-Ålesund før og etter rakettoppskytninger på jakt etter sot og miljøgifter.

De siste månedene har Andøya Space Center (ASC) og National Aeronautics and Space Administration (NASA) sendt opp to raketter fra Ny-Ålesund forskningsstasjon på Svalbard.

Skal løse gåten om nordlysets stråler 

Oppskytingene skal gi bedre grunnlag for å varsle magnetiske forstyrrelser av satellitt- og radiosignaler, for å blant annet undersøke om det er nordlysets stråler som skaper turbulens og forstyrrelser i radiobølger og satellittkommunikasjon. På egen nettside forklarer ASC mer om bakgrunnen for rakettoppskytningene

Glasiolog Jean-Charles Gallet fra Norsk Polarinstitutt samler inn snøprøver i forbindelse med rakettoppskytningene i Ny-Ålesund. Foto: Helge Tore Markussen / Norsk Polarinstitutt  

Jakter miljøgifter 

I Ny-Ålesund er det strenge miljøkrav knyttet til både luft- og bakkeforurensning, og i forbindelse med rakettoppskytingen måler derfor forskere mulige effekter i snøen i området, blant annet ved hjelp av luftmåleinstrumentene på Zeppelinobservatoriet ( som er lokalisert i nærområdet) og ved å samle inn snøprøver.

–  Vi har tatt snøprøver fra flere steder rundt Ny-Ålesund, både i forkant av den første oppskytningen, mellom oppskytningene og i etterkant av den andre oppskytningen, i tillegg skal vi ta snøprøver under vårens feltarbeid senere i år, forteller glasiolog Jean-Charles Gallet fra Norsk Polarinstitutt. 

Snøprøvene skal analyseres for sporstoffer, sot og ulike miljøgifter.

Hva skjuler strålene fra nordlyset? Foto: Helge Tore Markussen / Norsk Polarinstitutt 

En lignende rakettoppskyting i 2018 i Ny-Ålesund viste at oppskytingen og brennstoffet den gangen påvirket totalmengden  av aluminium i snøen på noen isbreer i området. Forskerne ønsker innsikt i om de siste oppskytningene også avgir forurensning i miljøet og om så; i hvilken grad. 

– Det er viktig å undersøke hvor mye forurensning som kan har vært deponert på grunn av rakettoppskytninger, og om eventuelle komponenter er giftig for miljøet, understreker Gallet.

Vårens innsamling av snøprøver  vil foregå på de samme stedene som i desember 2019, i tillegg til noen isbreer i nærområdet. 

Andøya Space Center bidrar til å finansiere kartleggingen av eventuell forurensning som følge av rakettoppskytningen.