Siste innskudd i vårt polararkiv er en perm med konvolutter og frimerker fra svunne tider. – Vi driv ikke akkurat i frimerkebransjen, men disse gamle konvoluttene med frimerker på er relevante, sier polarbibliotekar Ivar Stokkeland.

 

Polarbibliotekar Ivar Stokkeland blar i permen med de nye, eller rettere sagt gamle konvoluttene, som heretter inngår i Polarinstituttets samlinger i biblioteket. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt  

Biblioteket vårt huser en rekke polarhistoriske spesialsamlinger og arkiver, alt fra dagbøker fra fangst, overvintring og polarekspedisjoner nord og sør på kloden, til bilder, bøker, avisutklipp og kart helt tilbake til 1600-tallet, for å nevne noe.

Gaver fra slektninger 

Mye av det vi har i biblioteket er gaver fra slektninger etter folk som har ferdes i polar natur tilbake i tid, enten til havs eller til land.

Nylig mottok biblioteket, som holder til i Framsenteret i Tromsø, enda en forsendelse fylt med polarhistoriske skatter.  Inni pakken var en perm med 39 førstedagsstempler på brev, alle tilknyttet Norsk Polarinstitutt flere tiår tilbake i tid. Flere av frimerkene på konvoluttene hadde motiver av dyr og natur fra polarområdene. Avsender av permen var Kari Opsahl Pihl fra Ski.

Dette er hyggelige tilskudd til arkivet vårt! Vi driv ikke akkurat i frimerkebransjen, men disse gamle konvoluttene med frimerker på er relevant, ikke minst i utstillinger, sier polarbibliotekar Ivar Stokkeland.

 

I den nye samlingen finner vi blant annet en spesialkonvolutt som er stemplet i Dronning Maud Land i 1951, under Den norsk-britisk-svenske antarktisekspedisjonen. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt 

–Polarområdene er populært for samlere

Samlingen vi nå har mottatt, er bygget opp av Pihls avdøde onkel. Blant filatelister er polarområdene et populært samleområde. Opp gjennom tidene har det vært vanlig at ekspedisjoner får med en haug konvolutter som skal påføres spesialstempling fra kalde strøk.

I samlingen fra Pihl finner vi blant annet en spesialkonvolutt som er stemplet i Dronning Maud Land i 1951, under Den norsk-britisk-svenske antarktisekspedisjonen. 

Vil du ta samlingen fra Pihl i nærmere i øyesyn, kan du besøke vårt bibliotek, se åpningstidene her

Polarhistorie og polar natur går igjen i motivene på konvoluttene vi nylig mottok. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt