For tredje gang på kort tid er det oppdaget pelslus hos rev på Svalbard.

Tre reveskinn med nummertags

Fangstet og merket fjellrev på Svalbard. Foto: Tor Slettebø 

Pelslus ble første gang oppdaget hos svalbardrev i 2020. Lusene ble også observert i rev fangstet  i 2021. 

Nå er det igjen funnet lus i rev. 

Pelslus er en blodsugende parasitt som lever på hundedyr og gjerne rundt øyne, ører og bryst, men også på ryggen og rundt haleroten.

Sysselmesteren opplyser på sine nettsider at det er ukjent hvor smitten kommer fra, og at det knyttes usikkerhet til hvorvidt pelslus kan smitte fra rev til hund.

Kvinne med kikkert, og sekk med rifle  på ryggen

Fjellrevforsker Eva Fuglei. Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt 

Vurderes som smittsomt for hunder 

Fjellrevforsker Eva Fuglei ved Norsk Polarinstitutt vil i nær fremtid undersøke pelslus som nå er funnet på rev på Svalbard, i samarbeid med Veterinærinstituttet i Tromsø.

– Pelslus er vurdert som smittsomt for voksne hunder, men er ikke spesielt plagsomt for dem. Valper kan derimot være litt mer utsatt. Det er også uvisst i hvilken grad pelslus hos rev er samme luseart som finnes hos hund, opplyser Fuglei.

Sysselmesteren, Veterinærinstituttet og Norsk Polarinstitutt har informert samtlige som driver med revefangst på Svalbard denne sesongen om mulig smitterisiko slik at enkle forholdsregler kan tas for å redusere risikoen for smitteoverføring til hunder.

Brun fjellrev sitter på gressslette

Svalbardrev i sommerdrakt. Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt 

Lus i fjellrev i canadisk Arktis

Lus i fjellrevbestanden på Svalbard må følges opp nøye, både med tanke på smitte til hunder, men også fordi det kan få konsekvenser for fjellrevbestanden over tid, opplyser Fuglei.

– Samtidig som vi oppdaget lus i svalbardrevene ble det oppdaget lus fjellrev fra Nunavut i Canada. Vi samarbeider nå med de canadiske forsknings- og veterinærmiljøer, og vi vet at vi har den samme lusa i begge revebestandene.

–  Det vi nå jobber med å finne ut av, er hvorvidt lusa kan ha smittet til rev fra hunder. Lusene var ikke samme luseart som finnes i hunder i Canada og nå ønsker vi å finne ut om lusa er av samme luseart som finnes hos hunder i Norge.

Eva Fuglei har laget en egen veiledning som viser hva en skal se etter for å avdekke mulig pelslus i fjellrev som fangstes, se lenke: 

Veileder sjekk av pelslus i fjellrev 2022

Annen relevant lenke:

Infoskriv fjellrevfangst 2021-2022