Regjeringen har besluttet å oppgradere Troll-stasjonen i Antarktis med helt nytt bygg. Statsbygg får nå i oppdrag å forberede oppstart av forprosjekt.

Dermed er de første skrittene tatt for nye Troll i Dronning Maud Land. Det nye bygget skal tilrettelegge for viktig internasjonal klimaforskning i årene fremover i moderne fasiliteter.

–  Gjennom Troll bidrar Norge til svært viktig global klimaforskning. Det har lenge vært krevende forhold på Troll, men dette nybygget gir plass og laboratoriefasiliteter for inntil 20 forskere samtidig. Det er de polare delene av verden som påvirkes mest av klimaendringene, og kunnskap herfra gjør oss bedre rustet til å forutsi hvordan klimaet vil utvikle seg i fremtiden. Dermed er det avgjørende med en moderne forskningsstasjon, sier polarinstituttets direktør, Ole Arve Misund.

Direktør Ole Arve Misund. Foto: Stig Mathisen / Norsk Polarinstitutt

Investering for framtida

Dagens stasjon nærmer seg slutten av sin levetid etter nærmere 20 år i ekstremvær. Den erstattes nå av et mindre nybygg med plass til 65 personer. Regjeringen går for den minst kostnadskrevende løsningen av de to nybyggalternativene.

– Klimaendringene i Antarktis skyter fart, havnivået stiger og dyrearter er under press. Disse utfordringene møter vi ved å oppgradere Troll, slik at den holder mål for fremtiden. Å bygge en ny stasjon på Troll, er en investering som vil komme oss nordmenn og hele verdenssamfunnet til gode, sier Misund.

Forpliktet til forskning

Det var Statsbygg som fikk i oppgave å utrede ulike konsepter for oppgradering av Troll-stasjonen. I januar var en delegasjon. Med klima- og miljøministeren i spissen på befaring på Troll. Konseptet regjeringen nå anbefaler har en kostnadsramme på litt i overkant av to milliarder kroner. 

– Det er kostbart, men Antarktistraktaten forplikter oss til å drive forskning, og som nasjon er det viktig at vi deltar i det internasjonale klimasamarbeidet. Her kan Norge spille en viktig rolle i søken etter svar på klodens kanskje største klimautfordringer.

Les pressemeldingen fra regjeringen.