Jakta på økosystema i ukjent hav 

Det er høgst aktuelle spørsmål som opptek forskarane i…