Fjell og is

Geologer trenger glasiologer – og omvendt

Det aller meste av kontinentet er dekket av is. Isen er uten…

Gamle flybilder forteller Svalbard-breenes dystre historie

Et unikt stykke klimahistorie ble nylig publisert i tidsskriftet…

Mennesker påvirket klodens atmosfære mye tidligere enn antatt 

Funnet bekrefter at menneskelig aktivitet har påvirket atmosfæren…

Inn i fjordens ukjente verden – med roboter

Innerst i Kongsfjorden på Svalbard reiser Kronebreen seg…

Satellitter overvåker norske isbreer. Det er det gode grunner til.

Av Liss M. Andreassen, seniorforsker, Norges vassdrags- og energidirektorat,…

Nytt land smeltar fram

I takt med varmare klima er isbreane på kloden i forandring.…

Jakta på økosystema i ukjent hav 

Det er høgst aktuelle spørsmål som opptek forskarane i…