Hva skjer med innlandsisen når været blir ekstremt?   

Men hvordan takler de enorme ismassene på Grønland og i…
En person står og en person sitter på snø men de skruer på instrumenter

Spesialbygde værstasjoner takler arktisk sprengkulde og mørke

I år er et nettverk av sensorer som tåler arktiske forhold…
Fjell og is

Geologer trenger glasiologer – og omvendt

Det aller meste av kontinentet er dekket av is. Isen er uten…

Gamle flybilder forteller Svalbard-breenes dystre historie

Et unikt stykke klimahistorie ble nylig publisert i tidsskriftet…

Mennesker påvirket klodens atmosfære mye tidligere enn antatt 

Funnet bekrefter at menneskelig aktivitet har påvirket atmosfæren…

Inn i fjordens ukjente verden – med roboter

Innerst i Kongsfjorden på Svalbard reiser Kronebreen seg…

Satellitter overvåker norske isbreer. Det er det gode grunner til.

Av Liss M. Andreassen, seniorforsker, Norges vassdrags- og energidirektorat,…

Nytt land smeltar fram

I takt med varmare klima er isbreane på kloden i forandring.…

Jakta på økosystema i ukjent hav 

Det er høgst aktuelle spørsmål som opptek forskarane i…