måleapparat i forgrunnen av et fjell

Kartlegginga på Svalbard

Den detaljerte kartlegginga av Svalbard tok til ved sekelskiftet. I denne perioden gjorde svenske og russiske vitskapsmenn eit omfattande trianguleringsarbeide frå Storfjorden, langs vestsida av Nordaustlandet og opp til øyane lengst i nord. Dette var ein del av arbeidet med å fastlegge størrelsen og forma til jordkloden.