Førsteprisen til polarkart i 3D-format

– Det er stas når publikum liker kartene vi lager, sier…
stein i fjæra med vulkanfjell i bakgrunnen

Jan Mayen har vorte lågare

Jan Mayen ligg på grensa mellom Norskehavet og Grønlandshavet,…

Ridder Reymert

– Vegetasjon ødelegger alt, sier arkeolog og nyslått…

Gamle flybilder forteller Svalbard-breenes dystre historie

Et unikt stykke klimahistorie ble nylig publisert i tidsskriftet…
måleapparat i forgrunnen av et fjell

Kartlegginga på Svalbard

Den detaljerte kartlegginga av Svalbard tok til ved sekelskiftet. I denne perioden gjorde svenske og russiske vitskapsmenn eit omfattande trianguleringsarbeide frå Storfjorden, langs vestsida av Nordaustlandet og opp til øyane lengst i nord. Dette var ein del av arbeidet med å fastlegge størrelsen og forma til jordkloden.