Havisforsker Sebastian Gerland fra Norsk Polarinstitutt er en av 19 forskere fra norske forskningsmiljøer som er valgt ut til å bidra i FNs neste hovedrapport om klima. Denne uka deltar han på arbeidsmøte for hovedforfattere til rapporten.

Havisforsker Sebastian Gerland fotografert under et av sine mange forskningstokt i arktiske farvann. Foto: Nick Cobbing / Norsk Polarinstitutt 

Sebastian Gerland deltar denne uka på det tredje hovedforfattermøte til FNs klimapanel (IPCC) sin sjette hovedrapport. Møtene foregår i Toulouse, Frankrike. 

Gerland er en av 19 forskere fra norske forskningsmiljøer som er valgt ut til å bidra i FNs neste hovedrapport om klima. Totalt skal 721 forskere fra ulike verdensdeler bidra i rapporten.

Sebastian Gerland leder seksjon for hav og havis ved Polarinstituttet. Han er geofysiker og seniorforsker, og bidro også i den femte hovedrapporten, men da i mindre grad enn hva det legges opp til i den sjette rapporten. Gerland har lang erfaring, både som forsker og etterhvert som seksjonsleder ved instituttet. Han har bidratt i en rekke forskningsartikler gjennom sin forskningskarriere. 

Bidraget til Gerland er i kapittelet «Changing state of the climate system» (Endringer i klodens klimasystem), som er et av 12 kapitler i denne delrapporten. Gerland deltar i arbeidsgruppe 1, som jobber med det naturvitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for klimasystemet og klimaendringer.

Gruppebilde av menn og kvinner

Deltakere fra Norge under arbeidsmøte i Frankrike. Sebastian Gerland til venstre på bildet. 

 

Forsidefoto: Lawrence Hislop / Norsk Polarinstitutt