– Klimatilpasning er avgjørende for framtidens havøkonomi

– Vi har løftet fram viktigheten av helhetstenking og at helsen…
båt med heisekran

Leiter etter klimasvar i smeltende havis

I tre måneder skal havisforsker Dmitry Divine fra Norsk Polarinstitutt…
to personer sitter på snø med utstyr

Varmere hav påvirker smelting av isbrem i Øst-Antarktis

Det er et felles forsker-team fra Norge og India som står bak…

Ny klimarapport: Dramatiske endringer i hav og is

I dag lanserte klimapanelet til FN (IPCC) sin spesialrapport…

Klar for eitt år i Polisen

Rundt 600 personar…
Mennesker på skipsdekk

Jakter klimasvar i Framstredet

Hver høst drar Norsk Polarinstitutt på tokt til Framstredet,…
Forsker på isen

Arbeidsmøte om FN sin sjette klimahovedrapport

Sebastian Gerland deltar denne uka på det tredje hovedforfattermøte…
fugler som flyr

Tar temperaturen på Kongsfjorden

Kongsfjorden på vestkysten av Spitsbergen på Svalbard er et…
mann holder rev

Fjellrev krysset Arktis på rekordtid  

Forskerne gjorde store øyne da de studerte satellittsporingen…
reinsdyr og to personer

Svalbardreinen i et varmere klima

Reinsdyrene på vestkysten av Svalbard er svært utsatte…
mann sitte rog holder en stake i et hull iisen

Dobbel så rask oppvarming i Arktis som i resten av verden

På ministermøtet ble også oppsummeringsrapporter om havforsuring…
isflak og havis

Klimaindikatorer

Is både på hav og på land er varslere for endringer i det globale eller regionale klimaet og er derfor viktige klimaindikatorer. Havisen i nord er i betydelig endring og gir signaler om et klimasystem i ubalanse. Smelting av de landbaserte ismassene i nord og sør viser også at store endringer er på gang.

Jakter klimasvar i arktisk havområde

Norges nye isgående forskningsskip FF «Kronprins Haakon»…
Fugler på en stein
Figur

Globale klimaendringer

Verdens klima er i endring, og det er godt dokumentert. Det er mange klimaparametre som avspeiler den globale klimaendringen vi ser i dag: Luft- og havtemperaturen øker, CO2-nivået i atmosfæren øker, havnivået stiger og snø og is smelter stadig raskere. Jordas klima har alltid variert, og det har alltid vært fysiske årsaker bak disse variasjonene. De siste 30–40 årene har vi imidlertid sett at klimaet endrer seg raskere enn naturlige årsaker alene synes å kunne forklare.
isflak og havis

Klimaendringer i Antarktis

De siste tiårne er det registrert betydelig oppvarming over enkelte delar av Antarktis. Manglende kunnskap er en grunnleggende hindring for å få en full forståelse av klimaendringene her. Studier tyder på at hullet i ozonlaget over Antarktis de siste 30 årene trolig har medvirket til å begrense effekten av global oppvarming over kontinentet.
seaice

Klimaendringer i Arktis

Oppvarmingen i Arktis skjer omtrent dobbelt så fort som det globale gjennomsnittet. Dette skjer i stor grad på grunn av at smelting av snø og is gir en mørkere overflate og dermed økt opptak av solenergi i disse områdene (albedoeffekten). Denne betydelige regionale oppvarmingen fører til stadig mindre havis, smelting av isbreer og innlandsisen på Grønland.