De økonomiske rammene for Norsk Polarinstitutt videreføres i statsbudsjettet for 2024. Samtidig understrekes instituttets betydelige rolle og oppdrag.

De økonomiske rammene for Norsk Polarinstitutt videreføres i statsbudsjettet for 2024. Samtidig understrekes instituttets betydelige rolle og oppdrag.

– Det er ingen store overraskelser i budsjettet, noe som er gledelig. Det betyr at vi har forutsigbarhet i vårt arbeid, sier direktør Camilla Brakke.

Ordinær driftsramme i budsjettet er 255 millioner kroner. Det er en økning på 11 millioner, som tilsvarer pris- og lønnsvekst. I Antarktisbevilgningen er budsjettet nær 146 millioner kroner – en økning på nesten 32 millioner. Her ligger en ekstra bevilgning på 25 millioner kroner, til oppstart av arbeidet med ny forskningsstasjon på Troll.

Programmene SEAPOP og SEATRACK er begge spesifikt nevnt i budsjettet, og videreføres i 2024. Den økonomiske rammen til programmene styrkes med 9 millioner i Olje- og energidepartementets budsjett. Dette knyttes til økt satsing på havvind. Sammen med en rekke aktører overvåker programmene sjøfuglbestanden i polare områder.

GoNorth gis 11 millioner kroner i neste års statsbudsjett. Dette sikrer at arbeidet som pågår kan fortsette med samme styrke.

– Oppsummert er dette et bra budsjett for oss, selv om det i seg selv ikke gir noe vesentlig økt handlingsrom. Det er gledelig med bevilgning til arbeidet med ny Troll-stasjon, og det er gledelig at betydningen av vår rolle og vårt arbeid tydelig beskrives. 2024 blir et år som vil kreve mye av oss, blant annet med hensyn til å sikre økt ekstern finansiering, sier Camilla Brekke.