Polar Pride baner vei for annerledshet i polarforskningen.

– Når ansatte er seg selv, fullt ut, tror jeg også de gjør den aller beste jobben, sier polarforsker Jennifer Arthur.

Gruppebilde foran regnbueflagg

TIL TOPPS MED PRIDE I dag ble regnbueflagget heist for første gang utenfor Framsenteret, der Norsk Polarinstitutt og en rekke andre institusjoner holder til. Noen ansatte ved senteret samlet seg for å overvære begivenheten. Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud / Norsk Polarinstitutt 

Fredag ​​18. november er Polar Pride Day. Dagen hyller mangfoldet innen polarvitenskapen og feirer LGBTQ-personer sitt bidrag i polarforskningen.

Polar Pride ble første gang arrangert ved British Antarctic Survey (BAS) i 2020. Siden den gang har flere andre polarinstitusjoner rundt om i verden blitt med i markeringen.

I år deltar Norsk Polarinstitutt for første gang, mye takket være initiativtaker Jennifer Arthur.

Kvinne med regnbuehals og muffins i handa

INITIATIVTAKER Glasiolog Jennifer Arthur har feiret Polar Pride tidligere. I år dro hun i gang markeringen ved polarinstituttet. Hun oppfordret kolleger til å stille opp i fargerike klær, og ta med fargerike kaker til festen. Og som sagt, så gjort. Kolleger strømmet til for å feire Pride. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt   

Fra ekskludering til inkludering 

Den unge glasiologen er nytilsatt forsker ved instituttet. I sin tidligere jobb deltok hun i Pride-markeringer, og hun ønsket å ta med erfaringene derfra til sitt nye arbeidssted. 

I forkant av årets Polar Pride Day har Arthur ordnet med Polar Pride-pins, klistremerker og Pride-flagg, og hun har oppmuntrer kolleger til å ta på seg fargerike klær og bake kaker til markeringen ved instituttet.

I dag tok flere kolleger utfordringen.

– Det er viktig – og artig, å være med å feire mangfold og inkludering. Polar Pride-dagen er ett skritt i riktig retning for å inkludere personer som tidligere har blitt ekskludert, sier Jennifer Arthur. 

Mann sjekker instrument som er montert på en påle

NY TID – Å jobbe i polarområdene var lenge sett på som en jobb for «manly men». Det er godt å feire at også andre enn den stereotypiske mannen deltar i polararbeidet, sier atmosfæreforsker Stephen Hudson. Her under feltarbeid på Svalbard. Foto: Stein Tronstad / Norsk Polarinstitutt 

I skyggen av tradisjonene 

I Norge var det lenge ulovlig for homofile å leve frie liv. Faktisk var homofil seksuell praksis mellom menn straffbart frem til 1972. I mange andre land er det fortsatt forbudt å være åpen homofil, og skeive over hele verden møter daglig fordommer i sitt private så vel som yrkesliv.

I polarområdene har grupper levd i skyggen av de tradisjonelle kjønnsrollene, inkludert LGBTQ-samfunnet, i alle fall i polarlitteraturen. Der har mennene vært heltene, mens kvinnene ventet hjemme. De få unntakene brøt med normene for hvem man forventet at oppsøkte polare strøk.

Nå er tiden overmoden for å vise frem og akseptere mangfoldet, for også i polarverden er det mange som ikke finner seg til rette i de tradisjonelle kjønnsrollene, mener atmosfæreforsker Stephen Hudson fra polarinstituttet.

– Å jobbe i polarområdene var lenge sett på som en jobb for «manly men». Nå er vi heldige å ha noen, men ikke nok, kvinner med. Det er godt å feire at også andre enn den stereotypiske mannen deltar i polararbeidet. Alle skal inkluderes, sier han.

Kvinne skjærer i en kake formet som en isbjørn med fargerike ører

NY TRADISJON Pride-markering skal bli en tradisjon på polarinstituttet, sier assisterende direktør Ellen Øseth. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt  

Synlighet  

Pride sitt inntok i polarverdenen bidrar langt på vei til å inkludere andre erfaringer og perspektiver enn hva flertallet besitter. Det øker forståelse for annerledeshet, og fremmer kontakt mellom ansatte på tvers av ulikheter. Vi har alle noe vi kan lære av en slik dag, inklusiv arbeidsplassene, mener Arthur.

– Når ansatte er seg selv, fullt ut, tror jeg også de gjør den aller beste jobben. Synlighet er avgjørende for å bidra til inkludering og skape følelse av tilhørighet.

Polarforskerne får medhold fra assisterende direktør Ellen Øseth som er opptatt av at Norsk Polarinstitutt skal være et arbeidsfellesskap som inkluderer mennesker med ulike bakgrunner, og hvor mangfold regnes som positivt.

– Kampen for aksept og likeverd, uavhengig av legning eller kjønnsidentitet, er fortsatt viktig i 2022. På Norsk Polarinstitutt skal vi alle være med å skape et fellesskap som imøtekommer mennesker med ulik bakgrunn, sier Øseth. 

I dag deltok hun på Pride-markeringen ved instituttet, med medbrakt Pride-kake, inspirert av polarområdene.   

– Pride-markering skal bli en tradisjon på polarinstituttet, lover hun.  

Sjokoladekake med strø i mange farger

PRIDE-KAKE Ansatte tok oppfordringen, og stilte med Pride-kaker og bakst. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt