Norsk Polarinstitutt fraråder utbygging av Wisting da Equinors egne modellkjøringer viser stor sannsynlighet for kontakt mellom olje fra utslipp og sjøis

Bakgrunn

Equinor la våren 2022 ut konsekvensutredning for utbygging og helårlig drift av Wisting-feltet på høring. Wisting er et oljefelt som ligger 180 km fra Bjørnøya, 120 km sør for grensen til SVO Iskantsonen og 45 km sør for grensen for 0,5 % isfrekvens i april. Etter innvendinger mot den første konsekvensutredningen har Equinor lagt fram tilleggsutredninger i en ny høring hvor Norsk Polarinstitutt har uttalt seg.

Vårt råd

I sin uttalelse fraråder Norsk Polarinstitutt utbygging av Wisting da Equinors egne modellkjøringer viser stor sannsynlighet for kontakt mellom olje fra utslipp og sjøis. I tillegg påpeker vi høy sannsynlighet for påslag av olje på Bjørnøya ved uhellsutslipp, samt en mangelfull oljevernberedskap så langt nord. Vi konkluderer med at en slik aktivitet vil medføre for stor miljørisiko til at den bør tillates.

Les hele høringssvaret (PDF)

Iskantsonen foreslås endret lenger sør enn tidligere

Wisting-feltet med inntegnete grenser for maksimal isutbredelse november-april 1990-2019, grensen for eksisterende SVO Iskantsonen3, forslag til ny avgrensning av SVO Iskantsonen4, samt influensområdet fra modellert utslipp (8000 m3/døgn i seks dager, kilde: DNV).