To miljøkonsekvensevalueringer for stasjonsutvikling i Antarktis er åpne for offentlige kommentarer.

I samsvar med miljøprotokollen under Antarktistraktaten må foreslåtte aktiviteter i Antarktis gjennomgå en miljøkonsekvensvurdering.

Hvis det fastslås at en foreslått aktivitet sannsynligvis vil ha mer enn en mindre eller forbigående innvirkning på miljøet, utarbeides en omfattende miljøkonsekvensvurdering som sendes for kommentarer til alle land som er part i miljøprotokollen. Hver part må gjøre den omfattende miljøevalueringen tilgjengelig for offentlige kommentarer.

To slike evalueringer for stasjonsutvikling er for øyeblikket åpne for offentlige kommentarer fram til 5. juni 2021:

Scott Base Redevelopment (PDF, 20,4 MB)
Utarbeidet av New Zealand

Bygging og drift av den tyrkiske Antarktis Research Station (TARS) på Horseshoe Island, Antarktis (PDF, 42,6 MB)
Utarbeidet av Tyrkia