Norsk Polarinstitutt advarer mot å bruke TFO som ordning for utvidelse av arealer som er tilgjengelige for petroleumsaktivitet i havområdene i nord. Vi ønsker å fremheve viktigheten av at vi stadig får ny kunnskap om miljøet i Barentshavet, og felles for mye av den nye kunnskapen er at vi ser at havarealene er viktigere enn vi tidligere trodde for mange arter hele året.

Bakgrunn

Bakgrunnen for høringen er at Olje- og energidepartementet (OED) ønsker å utlyse blokker til innlemming i «tildeling av forhåndsdefinerte områder» (TFO) i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet 2021. I Barentshavet foreslås 70 nye blokker innlemmet i TFO Barentshavet i 2021, og TFO utvides med 45 nm nordover.

Vårt råd

Norsk Polarinstitutt (NP) advarer mot å bruke tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) som ordning for utvidelse av arealer som er tilgjengelige for petroleumsaktivitet i havområdene i nord.

NP har tidligere rettet kritikk av at ordningen ikke handterer aspekter ved miljørisiko like bra som de ordinære rundene, og vi mener det er grunn for å gjenta denne kritikken i år.

Vi ønsker å fremheve viktigheten av at vi stadig får ny kunnskap om miljøet i Barentshavet, og felles for mye av den nye kunnskapen er at vi ser at havarealene er viktigere enn vi tidligere trodde for mange arter hele året.

Les hele høringssvaret (PDF)

 

figur som viser plassering av ubrukte blokker for petroleumsleting i de nordlige farvannene for 2021