For mennesker som skal bevege seg i områder med isbjørn er det viktig å vite hvordan man skal opptre i isbjørnens rike for å unngå konfrontasjon. Hvordan man skal forholde seg om man kommer i nærkontakt med isbjørn er avgjørende både for isbjørnen og vår egen sikkerhet. For norske myndigheter er det viktig å ta godt vare på bjørnene og deres leveområder.

Konfrontasjoner med isbjørn

Isbjørnen er et farlig dyr, og på Svalbard oppstår dessverre konfrontasjoner med tragisk utfall for både mennesker og isbjørn. Det skytes nesten hvert år isbjørn på Svalbard i møter med mennesker. Menneskeliv har gått tapt i løpet av de siste tiårene i tillegg til at flere personer har blitt skadet. Vi mennesker må derfor forsøke å unngå kritiske møter og opptre fornuftig når vi treffer på isbjørn. Ved å følge noen enkle råd kan man redusere risiko for skade og død, og man kan ferdes i isbjørnområder med større følelse av trygghet.

isbjørn vandrer mot en gruppe mennesjer

Isbjørn nærmer seg følge med mennesker. Foto: Thor S. Larsen, Norsk Polarinstitutt

Hvor er det størst fare for å møte isbjørn?

Når man er ute på tur på Svalbard må man være på vakt og følge med på området rundt seg. Isbjørn kan man støte på hvor som helst på Svalbard om sommeren, både langs strendene, i dalene og oppe på breene. På vinteren er selvsagt sjøisen et yndet sted for bjørnene, og da særlig områder med fastis hvor det er gode leveområder for ringsel.

Nysgjerrige og uforutsigbare isbjørner

Erfaringsmessig oppstår de fleste konfrontasjoner mellom mennesker og isbjørn som resultat av at isbjørnen er nysgjerrig, noe som ligger i isbjørnens natur, og er et resultat av at den er tilpasset et liv i et svært karrig og ugjestmildt miljø der det er langt mellom måltidene. All potensiell føde må sjekkes ut. Når isbjørnen i tillegg er svært tålmodige vesener og attpåtil totalt uforutsigbare sier det seg selv at vi må være på vakt. Det er i prinsippet umulig på forhånd å vurdere om en bjørn vil rusle videre bortetter stranden, eller snu og komme mot deg i stor fart, så vær forberedt på begge deler.

isbjørn undersøker instrument

Isbjørn undersøker forskningsinstrumenter. Foto: Marcus Porcires, Norsk Polarinstitutt

Våpen og skremsel

Det bør være et mål å aldri sette seg i en situasjon som kan være farlig for deg selv eller bjørnen, men man må likevel være forberedt på at en slik situasjon kan oppstå. Ha derfor alltid tilstrekkelig kraftig våpen med deg når du drar utenfor bosettingene på Svalbard. En kraftig rifle (kaliber .308 Win eller 30-06 eller kraftigere) er det beste våpen for beskyttelse mot isbjørn. Lær deg å håndtere den på en sikker måte, både når det ikke er i bruk og når du må skyte for å treffe i en stresset situasjon.

Utstyr deg også med signalpistol, som er svært effektiv til å skremme bort nysgjerrig isbjørn. Ikke vent med å skremme bort nærgående isbjørn;  dersom den får tid til å «gjøre seg komfortabel» rundt leiren eller hytta blir den ofte mye vanskeligere å skremme bort.

Signalpistolen berger isbjørn. Rifla berger mennesker.

Isbjørn skremmes vekk med varselskudd

Isbjørn som nærmer seg hytta skremmes med knallskudd. Foto: Øystein Overrein / Norsk Polarinstitutt

Sikring av leir

Mange alvorlige hendelser med isbjørn på Svalbard skjer ved telting ute i terrenget. Unngå å slå leir i områder hvor møter med isbjørn er sannsynlig, slik som langs strandkanten. Legg leirstedet et stykke opp fra stranden, helst med god utsikt i alle retninger. Ikke slå leir foran brefronter, og unngå etablering av leir i områder hvor det nylig er sett isbjørn eller hvor dere finner ferske isbjørnspor.

God sikring av leiren er likevel det aller viktigste. Alle leirplasser bør ringes inn av snublebluss eller andre systemer for isbjørnvarsling. Den aller beste løsningen er en isbjørnvakt som passer på, særlig om natten når de andre sover. Er man en større gruppe kan man gå isbjørnvakter på et par timer hver.

Når man oppholder seg i leiren er det viktig å alltid ha geværet i nærheten. Signalpistol, andre skremmemidler og ekstra patroner må oppbevares slik at de lett kan finnes fram om en isbjørn skulle vise seg.

Mann setter opp snublebluss

Snublebluss settes opp rundt leiren og varsler isbjørnbesøk. Foto: Øystein Overrein, Norsk Polarinstitutt

Matlukt tiltrekker isbjørn

Isbjørn kan lukte mat over lange avstander og ofte blir bjørnen tiltrukket av matlukt fra leirplassen eller hytta. Det er derfor viktig å oppbevare mat og avfall et stykke unna soveplassen. Pakk mat godt inn for å redusere lukt, og vær ekstra på vakt når maten tilberedes.

Kasse med proviant i snlen med isbjørnspor rundt

Sulten isbjørn på jakt etter mat har ødelagt forsynt seg av proviantkassene i leiren. Foto: Thorben Dunse

Hold utkikk

Isbjørner kan være svært sky og er ofte lite glad i motorstøy. Norsk Polarinstitutt har undersøkt hvordan isbjørn reagerer på snøskuterstøy. Vi fant ut at mange isbjørner ble skremt og gjemte seg selv om avstanden til snøskuterene var svært stor, og lenge før skuterførerne fikk øye på bjørnen. Det er derfor et godt tips å stoppe ofte og gjennomsøke området med en god kikkert dersom man er på skutertur, da vil man lettere få se isbjørn og man kan unngå å skremme dem.

Det samme gjelder om man ferdes i småbåt om sommeren, når bjørnene ofte er på land eller på sjøis. Hvis man ser en bjørn på avstand, bør man unngå å møte den ved å holde deg unna dens kurs og heller bevege seg vekk fra bjørnen. Med kikkert kan man på trygg avstand oppleve dyret uforstyrret (noe som også gjelder annet dyreliv).

to personer på scooter

Viktig å holde avstand til isbjørnen. Foto: Jon Aars, Norsk Polarinstitutt

Regelverk

Flere lover og forskrifter gjeldende for Svalbard er relevante for hvordan mennesker skal forholde seg til isbjørn. Svalbardmiljøloven, forskrifter som omhandler turisme og annen ferdsel, forskrifter knyttet til jakt og fangst og forskrifter knyttet til å slå leir er laget for å beskytte miljøet på Svalbard og dermed også isbjørnene og deres leveområder.

Over hele Svalbard er det forbudt å lokke, forfølge eller på annen måte oppsøke isbjørn på en måte som forstyrrer dyrene eller utsetter enten dem eller mennesker for fare (Svalbardlovens §30). Følgelig må du også være forberedt på å møte isbjørn ute i terrenget.

person på huk undersøker isbjørnspor i snøen

Spor av isbjørn i nærheten av Tunabreen. Foto: Odd Harald Selboskar / Norsk Polarinstitutt