Det våres i Ny-Ålesund på Svalbard, etter en lang og kald vinter. I disse dager ligger temperaturen på rundt 4 grader.  Men i det kalde vannet i Kongsfjorden er vårblomstringen godt i gang.  

Av Allison Bailey, Ane Cecilie Kvernvik, Philipp Assmy, Anette Wold og Haakon Hop, Norsk Polarinstitutt 

Vår både i lufta og i dypet da forskere på feltarbeidet oppdaget at våralgene var i full oppblomstring den 13. mai i år.  Foto: Ane Cecilie Kvernvik / Norsk Polarinstitutt

I midten av mai var forskere fra Norsk Polarinstitutt og Alfred Wegener Institutt i Tyskland på plass for å spore tidspunktet for våralgenes blomstringer. Med hjelp av båten Teisten dro de ut i Kongsfjorden og tok vannprøver, med  -8 grader i lufta, og oppdaget at vårblomstringen var i gang på 20 meters dyp. Vanntemperaturen lå da på -1 til 0 grader, men likevel var millioner av planteplanktonet  i full blomstring  i det kalde sjøvannet.

I temperaturer under null vrimler sjøvannet i Kongsfjorden av planteplanktonceller som begynner å formere seg. Oppblomstringen domineres av kjededannende kiselalger av slekten Thalassiosira (spesielt  T. hyalina og noen T. antarctica var. borealis).

Planteplankton kalles også  havets gress, og de vokser i et forrykende tempo når sola er tilbake og havet blir varmere.  Algeoppblomstringen markerer også begynnelsen på vekstsesongen for mange dyr som lever i og rundt fjorden, fra plankton til sjøpattedyr og fugler, en dynamikk som forskere studerer løpende gjennom den korte arktiske sommeren.

 

Fluorescence ( indikator på klorofyllkonsentrasjoner og dermed planteplanktonbiomasse) og temperatur i de øvre 100 m av Kongsfjorden, målt 5. mai og 12. mai, 2020. I løpet av denne perioden begynte planteplankton å blomstre på 20 meters dybde, mens vanntemperaturene fortsatt var under 0 C.