Kunnskap er nøkkelen til trygg ferdsel på isbreer.

Isøksen brukes aktivt. Den er som en forlengelse av armen, og gir feste og støtte. Foto: Geir Ove Aspnes / Norsk Polarinstitutt 

Trygg ferdsel på isbreer er livsviktig, og de som skal lære bort isbresikkerhet, trenger selv å øve på kunnskapen, både i teori og i praksis. 

I sommer har fire ansatte ved  Norsk Polarinstitutt, som fra før er skolerte isbreinstruktører, vært på kurs for å øke ytterligere egen kompetanse som de skal bruke for lære bort og å utvikle interne brekurs.  Sommerens kurs vektet spesielt berging, om uhellet først er ute. 

Årlige kurs 

Årlig underviser de i bresikkerhet til kollegaer, enten det er for forskere eller andre, som arbeider på isbreer. Disse kursene foregår både i Longyearbyen og i Ny-Ålesund.

Rutinen er at alle som i regi av polarinstituttet og skal ferdes på breer på Svalbard, må ha en årlig gjennomgang av bresikkert. Da er det svært viktig at kunnskap om breferdsel er godt innøvd hos instruktørene, understreker Geir Ove Aspnes, som er seksjonsleder for operasjon og logistikk for Arktis, og selv deltok på kurset.  

Sommerens brekurs var et ledd i arbeidet vårt om måloppnåelse som en troverdig kursleverandør innenfor bresikkerhet, sier Aspnes.

Dynamiske breer 

Isbreer er ikke forutsigbare. De er i stadig endring, og det er derfor alltid en viss risiko forbundet med ferdsel og aktivitet på dem. Farer kan være snødekte sprekker, isblokker som raser ned fra bratte breer i nærheten og flodbølger i breelva. 

Økt kompetanse hos instruktørene vil i neste runde gi bedre sikkerhetsvurderinger ved ferdsel på bre. Det er en viktig øvelse.

Isen kan skjule flere farer, som snødekte sprekker, isblokker som raser ned fra bratte breer og flodbølger i breelva. Foto: Geir Ove Aspnes / Norsk Polarinstitutt