Nyheter

Polarinstituttet publiserer regelmessig nyheter om polar forskning, forvaltning, ekspedisjoner, formidling, dyreliv i Arktis og Antarktis og mye mer.

Vis:
  • Helseatlas fra Arktis

    Et sirkumpolart atlas, Circumpolar Health Atlas, er nylig utgitt. Boka har fokus på de faktorer som påvirker folks helse i de arktiske områdene.