Nyheter

Polarinstituttet publiserer regelmessig nyheter om polar forskning, forvaltning, ekspedisjoner, formidling, dyreliv i Arktis og Antarktis og mye mer.

Vis:
  • Norsk Polarinstitutts årsmelding for 2010

    Årsmeldingen tar for seg instituttets aktiviteter, regnskap og publikasjoner fra 2010. Den inneholder blant annet artikler om klimaendringer i norsk Arktis, oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene uten for Lofoten, logistikk i Antarktis og sjøfugler og den nye norske rødlista.