Nyheter

Polarinstituttet publiserer regelmessig nyheter om polar forskning, forvaltning, ekspedisjoner, formidling, dyreliv i Arktis og Antarktis og mye mer.

Vis:
  • Unik innsikt i Antarktis mektige landskap med nye høydedata

  • Ny utgave av «Polar Research in Tromsø»

    Siste utgave av «Polar Research in Tromsø» er nå tilgjengelig i både trykt og elektronisk utgave. Publikasjonen presenterer aktivitet tilknyttet polarforskning ved institusjoner i Tromsø.

  • Populær artikkel om dyreplankton

    En artikkel som tar for seg de arktiske Calanus-artenes (åteartene) betydning i det arktiske, marine økosystemet, er blant de ti mest nedlastede artiklene og den tredje mest siterte artikkelen i tidsskriftet Marine Biology Research i 2010. Forsker Stig Falk-Petersen fra Norsk Polarinstitutt er hovedforfatter.

  • Fri tilgang til polarforskning

    Norsk Polarinstitutts internasjonale, vitenskapelige tidsskrift «Polar Research» blir fra nyttår gratis tilgjengelig på Internett. Dermed får lesere rundt om i verden fri tilgang til de nyeste vitenskapelige artiklene om klima, biologisk mangfold, polarhistorie og andre relevante temaer fra polarområdene.