Nyheter

Polarinstituttet publiserer regelmessig nyheter om polar forskning, forvaltning, ekspedisjoner, formidling, dyreliv i Arktis og Antarktis og mye mer.

Vis:
  • Følg forskningstokt på Svalbard

    En journalist fra forskning.no mønstrer den 16. juli på med Norsk Polarinstitutt sitt forskningsfartøy R/V Lance i Longyearbyen og derfra går kursen mot Ny-Ålesund. På veien skal forskerne studere det arktiske økosystemet, og journalisten skal daglig i en uke rapportere hva forskerne arbeider med.

  • Isbjørnen på Svalbard truet

    Forsker Kit Kovacs ved Norsk Polarinstitutt uttaler til Aftenposten at den manglende sjøisen langs vestkysten av Svalbard gir grunn til bekymring for isbjørnen. De dårlige isforholdene følger en utvikling forskerne har forutsett lenge, og dette er skremmende varsel om hva vi har i vente også på andre områder av kysten rundt Svalbard.