Her finnes de særlig viktige miljøverdiene i norske havområder

  Over 70 forskere fra åtte ulike institusjoner har…
høring

HØRINGSSVAR: Søknad om vitenskapelig undersøkelsestillatelse i Framstredet og rundt Bjørnøya 2021

Bakgrunn Et konsortium av italienske forskningsinstitusjoner…
høring
høring

HØRINGSSVAR: Forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel

Bakgrunn Bakgrunnen for høringen er at regjeringen har besluttet…
høring