Fra regjeringen er det alt satt av 25 millioner kroner til forprosjekteringen av nye Troll forskningsstasjon i Dronning Maud Land i Antarktis.

John Guldahl. Foto: Stig Mathisen / Norsk Polarinstitutt 

Forprosjektet ledes av Statsbygg og tar fatt rett over sommeren. Norsk Polarinstitutt har ansvar for å ivareta brukerperspektivet i prosjektet, og ansetter nå erfarne John Guldahl som prosjektsjef for å lede arbeidet.

Guldahl skal i all hovedsak sørge for at de fremtidige brukerne av stasjonen får sine behov og erfaringer ivaretatt i prosjektfasen av utbyggingen. Nye Troll forskningsstasjon skal romme 7300 kvadratmeter, og ha plass til 65 brukere En betydelig oppgradering fra dagens stasjon.

– Min oppgave blir først og fremst å sørge for at Statsbygg får nødvendig støtte til et robust og godt prosjekt fra de som skal benytte seg av stasjonen i fremtiden, sier Guldahl. I tillegg er det viktig å sørge for at brukerne får en god, sikker og fremtidsrettet stasjon som gir muligheter for å drive god forskning. Et sømløst samarbeid mellom brukerne og Statsbygg er viktig for alle faser av prosjektet, påpeker den kommende prosjektsjefen.

Lang erfaring  fra polare operasjoner 

Et nytt og moderne Troll skal ha kontorplass og laboratoriefasiliteter til at 20 forskere kan jobbe og være til stede samtidig. Den kommende prosjektsjefen har svært lang erfaring med å lede operasjoner i tillegg til å drifte komplisert infrastruktur i krevende polarområder.

– John Guldahl har både solid erfaring samt de egenskapene som skal til for å sørge for et godt samarbeid mellom brukerne, Statsbygg og Klima- og miljødepartementet i prosjektperioden. Nye Troll forskningsstasjon er Norges største og viktigste polarforskningsprosjekt i Antarktis inneværende tiår. Satsingen er viktig med tanke på klimaforskning, tilstedeværelse og forskningsrekruttering. Jeg er svært glad for at Guldahl har tatt på seg oppdraget, sier polarinstituttets direktør, Camilla Brekke.

Den nåværende avdelingsdirektøren for operasjon- og logistikk i Norsk Polarinstitutt starter i den nye stillingen 1. oktober i år. Dermed starter også prosessen med å rekruttere Guldahls etterfølger i avdelingstillingen.