Polarforskerne Jack Kohler, Sebastian Gerland, Mats Granskog, Elisabeth Isaksson, Nalân Koç, Jan-Gunnar Winther, Katrine Husum og Arild Sundfjord er alle på verdenstopplisten i sine fagfelt.

JACK KOHLER  Isbreforsker/glasiolog Jack Kohler har ledet isbrestudier i Kongsfjorden ved Ny-Ålesund i 25 år. Her forklarer han for daværende miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og gjester om de siste års økte issmelting på Svalbard. Bildet er fra 2008. Statsråden var senere med forskere på merking av isbjørn.  Foto: Kim Holmén / Norsk Polarinstitutt 

Få dager etter at vi fortalte nyheten om at syv polarforskere er blant klodens høyest rangerte innen «økologi og evolusjon» kan vi lese i det samme nettstedet, research.com, om kåringer innen andre vitenskaper.

Nok en gang markerer forskere fra Norsk Polarinstitutt seg i verdenseliten. 

MATS GRANSKOG Havforsker Mats Granskog på tokt i Polhavet. Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud / Norsk Polarinstitutt 

Research.com er en ledende forskningsportal som blant annet skal gjøre det enklere for vitenskapelige ansatte å være oppdatert på forskning innenfor sine fagområder. 

2000 forskere fra ulike land har fått plass på hver av listene. Juryen har målt forskerne i hvor ofte de siteres av andre og i hvilke tidsskrifter disse siteringene dukker opp. De to prosent høyest rangerte innenfor hvert fagfelt har kommet med på oversikten.

I kategorien «Environmental Science» troner havisforsker Sebastian Gerland på 59-plass av disse 2000 forskerne. I kategorien «Earth system science» har polarinstituttet syv forskere, Jack Kohler, havforsker Mats Granskog, isbreforsker Elisabeth Isaksson, maringeolog Nalân Koç, hydrolog Jan-Gunnar Winther, maringeolog Katrine Husum og havforsker Arild Sundfjord , som alle er blant de 112 høyest rangerte  i Norge.

SEBASTIAN GERLAND Havisforsker og seksjonsleder Sebastian Gerland under forskningstokt til Framstredet, havområdet mellom Svalbard og Grønland. Foto: Norsk Polarinstitutt  

Ledet 25 år med isbrestudier  

Dette var en overraskelse, sier en glad isbreforsker Jack Kohler, for tiden på feltarbeid i traktene rundt Ny-Ålesund på Svalbard, et glasiologisk forskningsarbeid han har ledet i  25 år.

Det viser at en karriere som har vært dedikert til langsiktig overvåking av isbreer kan være fruktbart målt  i den vanlige akademiske valutaen, vitenskapelige artikler.  Det bekrefter også betydningen av å opprettholde langsiktige overvåkingstidsserier, selv som det kan være økonomisk kostbart, sier Kohler. 

Kohler er polarinstituttets forsker som er lengst oppe på listen i kategorien «geovitenskap». 

ELISABETH ISAKSSON Isbreforsker/glasiolog Elisabeth Isaksson viser frem en iskjerne fra fryselageret til polarinstituttet. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt 

–  Mannsdominert liste 

Isbreforsker Elisabeth Isaksson er også på topp-listen, for tiden er også hun på feltarbeid i Ny-Ålesund.

Jeg er ikke så opptatt av rangeringer av forskerne, det finnes mange metoder for å måle forskere og det arbeidet vi gjør. Men jeg er jo stolt av å komme med på oversikten.

En nærmere titt på lista bekrefter derimot det som Isaksson mener at hun har opplevde i løpet av karrieren.

–  Den er helt klart mannsdominert. Blant de 50 topprangerte i geovitenskap i Norge er det kun fire kvinner, det er ganske kjønnsmessig skjevt. Men kvinnene kommer etter, og jeg tror at om cirka ti år vil en slik liste vise en annen sammensetning når det gjelder kjønn.

 NALAN  KOC Koc har hatt ulike lederstillinger ved polarinstituttet de siste årene, men forskningen hennes tilbake i tid er fortsatt relevant. Foto: Stina Grønbech 

JAN-GUNNAR WINTHER  Tidligere direktør ved polarinstituttet, Jan-Gunnar Winther, er med på lista over de høyest rangerte forskerne innen sitt fagfelt. Foto: Stein Tronstad / Norsk Polarinstitutt 

Relevant forskning 

Maringeolog Nalân Koç har, i likhet med samtlige av sine kolleger på topplista, lang erfaring fra forskning. I en årrekke var hun senterleder for ICE-senteret og siden forskningsdirektør ved polarinstituttet, før hun gikk over i en spesialrådgiverstilling. Det er noen år siden hun forsket selv, men at hun nå troner høyt på oversikten kan tyde på at forskning hennes har hatt kvalitet og relevans som har stått tidens prøve.

–  Dette var gøy – spesielt tatt i betraktning at jeg ikke har vært en aktiv forsker siden jeg ble forskningsdirektør i 2011.

–  Vi har dyktige fagfolk ved polarinstituttet og noen av dem når høyt i rangeringer som dette, det synes jeg er bra for både de det gjelder, men også hele instituttet, sier forskningsdirektør Harald Steen.

KATRINE HUSUM Maringeolog Katrine Husum fotografert da hun var toktleder av plasttoktet som undersøkte plastforurensning på Svalbard i 2021. Foto: Helle Goldman / Norsk Polarinstitutt  

ARILD SUNDFJORD Det første toktet til ICE, Norsk Polarinstitutts senter for is, klima og økosystemer, gikk til Rijpfjorden ved Nordaustlandet på Svalbard og nordover til iskantsonen nord for Svalbard. Året var 2010. På toktet deltok 19 forskere fra institusjoner i inn- og utland,  deriblant Arild Sundfjord. Foto: Sebastian Gerland / Norsk Polarinstitutt