I dag, 5. februar, er det 10 år siden de første seismiske bølger ble sendt ut fra den norske forskningsstasjonen i Antarktis. – Når temperaturen går ned, fryser breene rundt Troll og vi observerer da hyppige små is-skjelv, opplyser forskningsinstituttet NORSAR.

Et seismisk stasjon registrerer data om jordskjelv og bølger i jordskorpen. Den fanger opp bevegelser i blant annet is (is-skjelv), eksplosjoner, sprengninger i gruver eller tunneler, ras og store ulykker.

Bølgene i jordskorpa brukes til å finne posisjonen, lokalisere kilden og undersøke den geologiske strukturen.

Siden 2012 har det vært seismisk overvåkning på Troll, etter at forskningsinstituttet NORSAR etablerte en stasjon på toppen av Nonshøgda.

I ti år har NORSAR sin installasjon på Troll, «Lille trille», registrert jordbunnsbevegelser herfra. Foto:Christina A. Pedersen / Norsk Polarinstitutt  

På fast fjell

I forkant av etableringen hadde NORSAR lenge arbeidet for å opprette et permanent observatorium på Troll. 

Da installasjonen endelig så dagens lys, skiller den seg ut fra en del andre stasjoner i Antarktis. Den er montert fast på fjell. 

– De fleste seismiske stasjoner i Antarktis er installert på breis. Disse beveger seg med isen og registrerer uønskede signalrefleksjoner fra undersiden av breene, forteller avdelingsleder Johannes Schweitzer fra NORSAR.

NORSAR sin installasjon på Troll har fått navnet «Lille trille». Den har lett tilgang til strøm og datakabler, og er plassert i god avstand til mulige støykilder, som stasjonsbygningen, som huser personell hele året.

«Lille trille» er montert på høyden av Nonshøgda (i bakgrunnen, i tåke). Foto: Harald Faste Aas / Norsk Polarinstitutt 

Fritt tilgjengelig data 

Det seismiske bølgefeltet på installasjonen blir registrert i alle tre retninger; vertikalt, nord-sør og øst-vest, med 100 datapunkter per sekund.

Alle dataene blir kontinuerlig overført via Trolls satellittanlegg til NORSAR, som videresender dataene til et integrert europeisk dataarkiv  (EIDA).

Derfra er dataene fritt tilgjengelig for hele det globale seismologiske miljøet.

Is-skjelv ved Troll 

NORSAR opplyser at stasjonen på Troll leverer mye interessant – og viktig – data om bevegelser i jordskorpa. 

– Vi ser mange jordskjelv fra den sørlige halvkule, og noen fra selve Antarktis. Når temperaturen går ned, fryser breene rundt Troll og vi observerer da hyppige små is-skjelv. Vi har også observert og lokalisert bevegelser i Fimbulisen og vi følger isfjell som flyter langs kysten av Dronning Maud Land, forteller Schweitzer.

Samarbeidet med NORSAR har resultert i at vi har fått innvilget Troll Observing Network-prosjektet over Forskningsrådets infrastruktursatsing, sier seniorrådgiver Christina Alsvik Pedersen. Foto: Arne Egil Tønset / Norsk Polarinstitutt 

Samarbeid førte til infrastruktursatsing 

Ansatte fra Norsk Polarinstitutt som befinner seg på Troll, både sommerpersonell og overvintrere, bistår i drift av observatoriet når det er behov.

–Hvis noe utforutsett har hendt, for eksempel ved brudd i datastrøm eller lignende, har teknisk personale fra polarinstituttet som er på Troll bistått med feilsøking og annet teknisk arbeid, forteller seniorrådgiver Christina Alsvik Pedersen ved Norsk Polarinstitutt.

I disse ti årene har måleobservatoriet tikket og samlet data kontinuerlig med godt resultat.

– Samarbeidet med NORSAR er veldig godt og har nå resultert i at vi har fått innvilget Troll Observing Network-prosjektet over Forskningsrådets infrastruktursatsning, der NORSAR utvider sin observasjonskapasitet med et seismisk- og infralyd-array, sier Alsvik Pedersen. 

Les mer om Troll Observing Network (TONe)