KRONIKK: De kommende årene skal kystnær is rundt hele det veldige kontinentet måles med radar fra lufta i et forsøk på å skaffe mer nøyaktige beregninger, og redusere usikkerheten rundt fremtidig globalt havnivå.

Jordas sørligste kontinent er for det meste dekket av is. Fra de høyeste delene av Antarktis siger den sakte og ubønnhørlig ned mot kysten før den brekker av ut i Sørishavet. Varmere hav kan nå føre til at isen fra innlandet raskere når sjøen. Dermed stiger verdenshavene, og kystlinjene trues. Det er usikkerhet knyttet til hvor mye havet kommer til å stige. Kunnskap om de enorme ismassene er dermed helt sentralt for å kunne skue inn i jordas fremtid med klarere blikk. Her er Norge forpliktet til å bidra.

Store mengder is flyter på havet utenfor Dronning Maud Land. Det er stor usikkerhet knyttet til hvor mye innlandsis fra Antarktis kan bidra til økt havnivå. Foto: Kenichi Matsuoka, Norsk Polarinstitutt

I ring rundt Antarktis

I et modernisert propellfly fra 1940-tallet har norske og tyske forskere brukt førjulstida til å fly i sirkel over de massive mengdene is som flyter på havet utenfor kysten av Dronning Maud Land.

De kommende årene skal kystnær is rundt hele det veldige kontinentet måles med radar fra lufta i et forsøk på å skaffe mer nøyaktige beregninger, og redusere usikkerheten rundt fremtidig globalt havnivå.

Norsk Polarinstitutts forskningsstasjon Troll er det sentrale navet i et internasjonalt samarbeid som skal komme verdenssamfunnet til gode. Det er her feltarbeidet planlegges, og det er her flyene i stor grad letter og lander.

Basler BT-67 er en ombygd DC3 fra midten av forrige århundre. Det moderniserte propellflyet, som tilhører og opereres av tyske AWI, er spesialtilpasset flyoperasjoner i polare områder. Foto: Kenichi Matsuoka, Norsk Polarinstitutt

Et viktig samspill

Antarktis er det kontinentet vi vet minst om. Likevel vet vi nok til at de isbelagte landområdene, og havet som omkranser det, har avgjørende betydning for planetens helse. I et samspill mellom is og hav drives blant annet de store havstrømmene som legger grunnlaget for marin matproduksjon over hele verden.

Ny forskningsstasjon er Norges svar på behovet for økt kunnskap om klimaendringene i sør, samt øvrige norske interesser i territorialkravområdet, Dronning Maud Land. Det koster å bygge moderne forskningsstasjon med strenge miljø- og brukerkrav i verdens barskeste landskap hvor vinden nærmer seg dobbel orkan i kastene, og sliter ned bygg og utstyr.

Prislappen er over to milliarder kroner, men gamle Troll er nedslitt og utrangert. Planleggingen i samarbeid med Statsbygg er godt i gang. Målet er et nøkkelferdig bygg med økt kapasitet i 2032. En innflytting som sammenfaller med det neste internasjonale polaråret.

Les også: 25 millioner til Troll

Direktør i Norsk Polarinstitutt, Camilla Brekke og statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Kjersti Bjørnstad er på delegasjonsreise til Troll forskningsstasjon for å øke engasjementet rundt norsk antarktisforskning, og det som er Norges største og viktigste polarforskningsprosjekt inneværende tiår, nye Troll forskningsstasjon. Foto: Pål Jakobsen, Norsk Polarinstitutt

Antarktisforsker og RINGS-prosjektleder, Kenichi Matsuoka (i front), studerer radardata fra kartleggingen av kystlinjen under innlandsisen der den møter havet og blir til flytende isbrem. Foto: Norsk Polarinstitutt

De definerende polarårene

Polarårene har som mål å oppnå vitenskapelige resultater som kun er mulig gjennom storstilt koordinert internasjonal forskning. Norge har markert seg under tidligere polarår: Antarktistraktaten, som Norge signerte i 1959, var et direkte resultat av det internasjonale samarbeidet under Det internasjonale geofysiske året.   

I opptrappingen til neste internasjonale polarår, vil Norsk Polarinstitutt ta globalt ansvar gjennom å utvikle polarforskningen.

Økt norsk forskningsinnsats, og forsterket datainnsamling på isen i Dronning Maud Land, med ny Troll forskningsstasjon som sentral grunnmur, gjør at også neste generasjon antarktisforskere i enda større grad kan bidra til å tette kunnskapshullene og klarne fremtidsblikket.

Slik bidrar vi sterkere til den internasjonale kunnskapsinnhentingen i sør, og slik blir Troll den viktigste markøren for Norge i Antarktis under det kommende internasjonale polaråret.

Mer presis data av hvor mye is som strømmer ut i havet langs hele kysten av Antarktis kan bidra til bedre beregninger av fremtidige havnivåendringer. Foto: Kenichi Matsuoka, Norsk Polarinstitutt

Nasjonalt engasjement

Når Norsk Polarinstitutt leder en delegasjonsreise til Troll i slutten av januar, er målet for øyet å øke engasjementet rundt norsk antarktisforskning, og det som er Norges største og viktigste polarforskningsprosjekt inneværende tiår, ny forskningsstasjon i Dronning Maud Land.

Delegasjonsreisen ankom Troll forskningsstasjon seint lørdag kveld den 20. januar. Med på reisen er representanter fra KLD, Nkom, UiT, UiB, NORCE, NILU, NTNU, NMBU, NORSAR, Statsbygg og Norsk Polarinstitutt. Foto: Pål Jakobsen, Norsk Polarinstitutt

 

Les også: