Nyhetsarkiv: 2012

 • «Norges ti viktigste polarekspedisjoner» samlet mellom to permer

  Ny bok presenterer Norges ti viktigste polarekspedisjoner kåret av nasjonal jury.

 • Bouvetøya – 85 år under norsk styre

  Verdens mest avsidesliggende øy, Bouvetøya, har vært 85 år under norsk styre. Jubileet markeres med innvielse av ny feltstasjon som skal plasseres på den værharde øya i Sørishavet.

 • Havet bidreg til å smelta isen i Antarktis

  Ny avhandling viser at to sentrale mekanismar gir issmelting i Antarktis.

 • Satser på økt sikkerhet og mer miljøvennlig flytransport

  Nylig ble det for første gang gjennomført en testflyging med et Boeing 737 fly fra Cape Town i Sør-Afrika til flystripa ved den norske forskningsstasjonen Troll i Antarktis.

 • Forskningsstrategien HAV21 lansert

  Nylig ble HAV21 lansert. HAV21 er en forskningsstrategi for å fremme god forvaltning av det marine miljøet og næringsutvikling basert på bærekraftige forvaltningsprinsipper.

 • Høyt innhold av kvikksølv hos isbjørn

  Kvikksølvnivået hos isbjørn varierer mye mellom leveområdene i Arktis. Årsaken skyldes ulikt opptak av stoffet i de marine næringskjedene.

 • Miljøprøver fra Arktis lagres i ny norsk miljøprøvebank

  Norsk Polarinstitutt skal levere miljøprøver fra Arktis til den nasjonale miljøprøvebanken for miljøgifter som nå har åpnet. Miljøprøvebanken, som lagrer og fryser ned miljøprøver fra naturen skal gjøre det lettere å tidsfeste når nye miljøgifter først nådde Arktis – og hvilke nivåer de har.

 • Felles norsk og japansk satsing på polarforskning

  Norsk Polarinstitutt og det japanske polarinstituttet (NIPR) har i dag valgt å styrke samarbeidet innen polarforskningen i Arktis og Antarktis.

 • Skolebesøk på OD-dagen

  På Operasjon Dagsverk (OD) i år var syv skoleelever utplassert hos Norsk Polarinstitutt. To av elevene var med da fjerdeklassinger fra Bjerkaker skole fikk høre om sledehunden Balto, tegne polare dyr og miniforedrag om instituttet.

 • Ny avdelingsdirektør i Norsk Polarinstitutt

  Geir Andersen er ny direktør for administrasjonsavdelingen ved Norsk Polarinstitutt. Han har lang arbeidserfaring fra økonomiforvaltning i offentlig og privat sektor.

 • Ønsker forbud mot miljøgiften HBCDD

  Den nye miljøgiften HBCDD bør forbys i hele verden, fastslår en ekspertgruppe i regi av Stockholmkonvensjonen. Norsk Polarinstitutt har bidratt med faglig råd i arbeidet for å forby stoffet.

 • Verdens mest isolerte øy inspirerer kunstnere, forfattere og filmfolk

  Bouvetøya, verdens mest isolert øy, inspirerer kunstnere, forfattere og filmfolk. Nylig kunne publikum ta øya i nærmere øyesyn under en utstilling i London.

 • Prisdryss til unge forskere

  Det ble delt ut fem priser da over hundre forskere og fagfolk fra det internasjonale miljøgiftarbeidet var samlet i Tromsø denne uka i regi av 4th Norwegian Environmental Toxicology Symposium (NETS).

 • Miljøgift på dagsorden

  Forskere og fagfolk fra det internasjonale miljøgiftarbeidet er denne uka samlet i Tromsø i forbindelse med 4th Norwegian Environmental Toxicology Symposium.

 • Utforsk isbjørnens liv og helse med «isbjørn-app»

  «State of the Polar Bear» lar deg utforske isbjørnens helse og status med en nyutviklet isbjørn-app. Appen inneholder oppdatert informasjon om isbjørnens status.

 • TopoSvalbard med nytt 3D-kart

  TopoSvalbard fornyer seg ytterligere – nå med nytt 3D-kart og flere landskapsbilder.

 • STATSBUDSJETTET Styrker klimaforskning med 47 millioner

  STATSBUDSJETTET Regjeringen vil styrke klimaforskningen med 47 millioner kroner i 2013.

 • STATSBUDSJETTET Nytt isgående forskningsfartøy

  Regjeringen bevilger midler til et nytt, nasjonalt isgående forskningsfartøy, eid av Norsk Polarinstitutt, driftet av Havforskningsinstituttet og med Universitetet i Tromsø som største bruker.

 • Havisforskere fra Kina på forskningsopphold i Tromsø

  I høst er to gjesteforskere fra det kinesiske institutt for polarforskning i Shanghai i arbeid ved Norsk Polarinstitutt.

 • Milde vintre ødelegger livsvilkår

  En ny studie viser at lengre perioder med mildvær i vinterhalvåret har store negative effekter på både mus og rein i Arktis.

 • Forteller om miljøgifter i snøspurv

  Siv Kristoffersen har studert miljøgifter i egg fra snøspurv fra fire menneskelige bosettinger på Svalbard. Nå skal hun fortelle om forskninga under Forskningsdagene.

 • Ny avdelingsdirektør i Norsk Polarinstitutt

  Ingrid Berthinussen er ny direktør i instituttets miljø- og kartavdeling. Hun har lang arbeidserfaring fra forvaltningen innenfor klima- og miljøsaker.

 • Tredjeplass til Framsenteret

  Framsenteret fikk tredjeplass på kåringen av av årets stand under Forskningstorget i Tromsø.

 • Forskningstorget er i gang

  I dag gikk startskuddet for Forskningstorget i Tromsø.

 • Nytt isgående forskningsfartøy

  Nytt isgående forskningsfartøy ligger inne i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013.

 • Møt oss på Forskningstorget

  Norsk Polarinstitutt deltar også i år på Forskningstorget i Tromsø sammen med andre fra Framsenteret - og i år under tittelen «Naturens stemme i samfunnet».

 • Skoleturne om sjøfugler i Arktis

  Sjøfuglene i Arktis – speiler jordas tilstand er tittelen på den nye produksjonen til forfatter Kirsti Blom og forsker Geir Gabrielsen.

 • Blåhval – stadig mer vanlig syn

  I år er blåhval observert mer enn noen gang tidligere siden registrering av hvalen startet i 2004.

 • Varme virvler i Antarktis

  Virvler eller ikke virvler, det er spørsmålet for smelting av Fimbulisen i Antarktis.

 • Havisen smelter – tøffere tiltak må til

  Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell besøkte i dag Norsk Polarinstitutt og fikk fersk kunnskap fra instituttets arbeid i Arktis. Havisen smelter raskere enn noen prognoser har forutsatt.

 • Samlar polare bildeskattar

  Norsk Polarinstitutts fotosamling dokumenterer norsk aktivitet i polarområda, og består av ca. 90.000 bilde heilt tilbake til 1872. Mange av bilda er gjevne til instituttet av privatpersonar.

 • Lanserte bok om Sørpolekspedisjonen

  I dag ble boka fra ekspedisjonen Sørpolen 1911–2011 lansert i Tromsø.

 • Innbyggere i Ny-Ålesund merket jordskjelvet

  Et jordskjelv målt til 5,2 på Richters skala ble registrert på Svalbard i går. I forskningslandsbyen Ny-Ålesund merket beboere at bygninger ristet.

 • Havsula flytter nordover

  Havsule ble funnet hekkende på Bjørnøya for første gang i 2011, men også i år har fuglen hekket på øya. Dette er det nordligste hekkefunnet av arten noensinne.

 • Jordskjelv på Jan Mayen

  Et nokså kraftig jordskjelv rystet Jan Mayen i går, 30. august, kl. 13.43, og forårsaket mindre skader i stasjonen Olonkinbyen. Styrken oppgis med 6,8 av Norsar og 6,8 av US Geological Survey.

 • Feltrapport fra geologistudenter

  I sommer var geologistudentene Markéta Šamánková fra Tsjekkia og Tommaso Trentini fra Italia på fem ukers feltarbeid på Prins Karls Forland på Svalbard i regi av Norsk Polarinstitutts geologiske kartlegging.

 • Kameraovervåker hvalrossene

  Med overvåkningskamera blir hvalrossenes liggeplasser nøye studert av forskere. En av hensiktene er å få vite om den utrydningstruede arten blir påvirket av turisme.

 • Siste selmerking for i år

  Forskerne Kit M. Kovacs og Christian Lydersen fra Norsk Polarinstitutt har skrevet feltrapport fra årets ringselforskning i regi av instituttets senter for is, klima og økosystemer (ICE).

 • Feltrapport fra ringselforskninga

  Forskerne Kit M. Kovacs og Chritian Lydersen fra Norsk Polarinstitutt er på feltarbeid på Svalbard i forbindelse med ringselforskningen i regi av ICE.

 • Funn av fossilt subtropisk korallrev på Svalbard

  Geologer oppdaget fossilt varmtvannsrev på Spitsbergen.

 • Prøveprosjekt 2012 – slaktevekter fra felte reinsdyr

  Svalbardreinens kroppsvekt er en viktig indikator på bestandens tilstand, reproduksjon og overlevelse.

 • Polarinstituttet får støtte til samarbeidsprosjekt

  Kunnskapsdepartementet har fordelt 24,3 millioner kroner for fortsatt å støtte opp om godt og forpliktende samarbeid innen høyere utdanning og forskning.

 • Fugletelling på Jan Mayen

  Hver sommer trekker tusenvis av sjøfugler til Jan Mayen for å hekke. Fuglekoloniene er eldorado for nysgjerrige fugleforskere.

 • Varmblodige dinosaurer

  Studier av årringer i dinosaurenes skjellett viser at kjempene ikke var kaldblodige.

 • Jern kan redusere CO2 i atmosfæren

  Gjødsel av jern sørger for at plankton trekker CO2 ned til langtidslagring i havdypet.

 • Sommertokt i Polhavet

  Forskere fra Norsk Polarinstitutt er nå på tokt i Arktis med instituttets forskningsskip RV «Lance».

 • Isbjørnen er påvirket av krysning med brunbjørn

  Klimaendringer og utveksling av genetisk materiale med brunbjørn gjennom 4-5 millioner år har bidratt til å utforme dagens isbjørn, viser ny forskning om isbjørnens genetiske historie.

 • Synger for livet?

  Grønlandshvalen i Framstredet vandrer som før men synger for livet? Nye forskningsresultater fra Spitsbergenbestanden.

 • Mye flått hos fugler på Svalbard

  Fuglerforskere har funnet uvanlig mye flått i sommer hos fugler på Svalbard.

 • Kartlegging med telt og snublebluss

  I disse dager reiser geologer og assistenter fra Norsk Polarinstitutt på fire ukers feltarbeid til øya Prins Karls Forland på vestkysten av Svalbard.

 • Nedgang i isbjørnhi

  Under årets overvåking av isbjørnhi på Kongsøya på Svalbard ble det bare funnet fem sikre hi. Dette er langt færre antall hi enn i 2009 og 2011.

 • Imponerende norsk klimaforskning

  Norsk klimaforskning er best i verden på flere områder, og siteres oftere enn annen norsk forskning.

 • Dyreplankton – trues av klimaendringer

  Noen arter tjener på et varmere Arktis, mens andre kan bli utryddet.

 • Se Svalbard i fugleperspektiv

  TopoSvalbard er nå utvidet med en enkel løsning for visning av kartet i fugleperspektiv.

 • Unge miljøjournalister

  Over 400 miljøjournalister på ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet har deltatt som journalister og skrevet om lokale miljøutfordringer i sin kommune i 2011 og 2012.

 • PCB – dominerende miljøgift i Arktis

  En ny rapport viser at PCB fortsatt er den mest dominerende miljøgiften målt i naturmiljøet i Arktis.

 • Forskningsrådet vil styrke forskningsinnsatsen i Antarktis

  Ved å forske på krill og ismasser kan Norge styrke sin rolle i Antarktis. Det kommer fram i rapporten Norges forskningsinnsats i Antarktis 2013–2022.

 • Håkjerringa – en saktesvømmende selmorder

  Håkjerringa er verdens mest saktesvømmende fisk blant de store fiskene, men likevel en fryktet predator i arktiske farvann.

 • Voktet ærfugl i 25 år

  Under fangstmannens beskyttelse økte ærfuglbestanden mer enn tre ganger – og resulterte i unike bestandsdata.

 • Clinton med appell om klimahandling

  Den amerikanske utenriksministeren Hillary Clinton og norges utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) la vekt på hvor viktig det er å se med egne øyne hva som skjer i nordområdene da de besøkte Tromsø i helga.

 • Seler og klimaendringer

  Det synes klart at de pågående klimaendringene med mindre sjøis, tidligere smelting og økende sjøtemperatur i arktiske områder, vil føre til endringer i økosystemene inkludert næringstilbudet til de isassosierte selartene, viser ny forskning fra Norsk Polarinstitutt og samarbeidende institusjoner.

 • Nyoppdaget varmekilde bidrar til smelting av Antarktis

  Soloppvarmet overflatevann bidrar til smeltingen under flytende isbreer i Dronning Maud Land.

 • BarentsWatch lansert i Tromsø

  Nettportalen BarentsWatch er et pionerprosjekt som skal samle all kunnskapen norsk forvaltning har om kyst- og havområdene våre.

 • Ny doktorgrad: Ishavsåta er viktig i næringskjeden til fisk, sel og sjøfugl rundt Svalbard

  Anette Wold forsvarte 23. mai 2012 sin avhandling om hvordan isdekke og algeproduksjonen påvirker formering, vekst og fettlagring og ishavsåtas betydning for sjøfugl, sel og fisk.

 • Norsk Polarinstitutts årsmelding 2011 er publisert

  Årsmeldingen gjør rede for instituttets virke i året som har gått.

 • Endret svalbardmiljølov trer i kraft 1. juli 2012

  Loven er et viktig redskap for å ivareta det sårbare naturmiljøet på Svalbard. Endringene som nå er vedtatt sikrer at loven er i samsvar med utviklingen på miljøområdet.

 • Advarer mot miljøgifter i hverdagsprodukter

  Mens gamle giftstoffer som PCB og DDT er på retur, dukker nye opp. Daglig utsettes forbrukere for skadelige stoffer som finnes i kosmetikk, hudpleieprodukter og klær.

 • Bekymring over at norsk petroleumsvirksomhet flyttes stadig lengre mot nord

  I den 22. utlysningen av blokker i Barentshavet flyttes norsk petroleumsvirksomhet enda et steg nordover, og Norsk Polarinstitutt er bekymret over utviklingen.

 • Jaktinformasjon med klimasvar

  Reinsdyrkjever samlet inn av jegere på Svalbard kan gi forskerne viktige svar på framtida til svalbardreinen.

 • Stor norsk aktivitet i Antarktis

  To britiske forskere har vurdert den internasjonale aktiviteten i Antarktis de 18 siste årene. Resultatet viser at Norge er en svært aktiv aktør innen utformingen av politikk og miljø på verdens sørligste kontinent.

 • Barn fylte biblioteket på Norsk Polarinstitutt under utstillingsåpning

  20. april ble biblioteket fylt av barn fra barnehagen Hundre i Tromsø, som hadde bidratt med tegninger til utstillingen om norske pionerer i Alaska.

 • Miljøverndepartementet 40 år

  I 1972 ble Miljøverndepartementet etablert som verdens første miljøverndepartement. Departementet markerer jubileet på Litteraturhuset i Oslo 8.–10. mai, og har i tillegg gitt ut jubileumsmagasin og historiebok.

 • Jakten på solstråler og snøens albedo

  Hvordan endres albedo når egenskapene til snø og isdekke endres?

 • Tidskrift om sjøfugler på engelsk

  Ottar-heftet om sjøfugl/SEAPOP fra 2010 er nå oversatt til engelsk i Way North-serien til Tromsø museum.

 • Forsket på havisen ved Nordpolen

  To forskere fra Norsk Polarinstitutt er nylig hjemkommet fra feltarbeid på den russiske basen Barneo som drifter på isen noen mil fra Nordpolen.

 • Forskermøte om sel og hval

  I april hadde NAMMCOs Vitenskapskomité sitt årlige møte.

 • Offensiv klimamelding

  Regjeringen vil gjennomføre en rekke tiltak for å få ned utslippene av klimagasser og skape teknologiutvikling.

 • Pris til Nansen-biografi

  Dette skrev juryen om Jølles bok: «Han har skrevet den bredest anlagte og mest leseverdige biografien om polarhelt og nasjonal strateg Fridtjof Nansen. Bind 1 utkom i Nansen-året 2011 og aktualiserte Nansens mot både i isødet og som svært viktig strateg i vår nasjons moderne fødsel».

 • Helseatlas fra Arktis

  Et sirkumpolart atlas, Circumpolar Health Atlas, er nylig utgitt. Boka har fokus på de faktorer som påvirker folks helse i de arktiske områdene.

 • Utstilling om norske pionerer i Alaska

  Norsk Polarinstitutt inviterer til utstillingsåpning fredag 20. april: Norske pionerer i Alaska på begynnelsen av 1900-tallet

 • Anmeldelse av Antarktis-ekspedisjon

  Norsk Polarinstitutt har levert anmeldelse mot den ansvarlige for Nilaya-ekspedisjonen i Antarktis. Anmeldelsen gjelder brudd på meldeplikten og manglende forsikring.

 • Mindre miljøgifter i Arktis

  En ny rapport fra Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen (MOSJ) viser at mengden av miljøgifter i Arktis har gått ned. Årsaken er at mange land har innført forbud mot bruk av ulike miljøgifter.

 • Nytt beredskapsverktøy ved akutt forurensning på Svalbard

  For første gang lanseres et verktøy som prioriterer innsatsen ved akutt forurensning på Svalbard.

 • Nytt råd for geografisk informasjon

  Nasjonalt geodataråd ble opprettet 30. mars 2012. Rådet skal sikre et godt samarbeid mellom alle som forvalter og bruker geografisk informasjon.

 • Premiere på TV-programmet om jubileumsekspedisjonen Sørpolen 1911–2011

  I påsken viser TV2 programmet fra jubileumsekspedisjonen til Sørpolen der blant andre Vegard Ulvang og Stein P. Aasheim deltok.

 • Lite havis truer dyrelivet i nord

  Mindre havis gir dårligere levekår for isbjørn, sel og hval i Arktis.

 • Polarmåke under miljøgiftpress

  Forskere har for første gang vist at miljøgifter bidrar til å redusere bestanden av en arktisk fugleart.

 • Svalbardryper i kikkerten

  Ny informasjon om den årevise overvåkningen av svalbardrypa kan brukes til å evaluere sammenhengen mellom bestandsendringer, naturlig miljøvariasjon og jaktuttak.

 • Støre og Ashton til solfest på Svalbard

  Utenriksminister Jonas Gahr Støre har invitert EUs høyrepresentant Catherine Ashton til Svalbard 7.–8. mars.

 • Ny-Ålesund våtest i landet i går

  Det siste døgnet var forskerbyen Ny-Ålesund våtest i landet.

 • Forskere publiserer mye

  Norge er den femte største polarforskningsnasjonen målt i publiseringsvolum og den tredje største når det gjelder forskning utført i Arktis.

 • Ny kartportal for Jan Mayen

  Norsk Polarinstitutts kartseksjon lanserer nå en topografisk kartportal for Jan Mayen.

 • Flytende forskningsstasjon i Polhavet

  Norsk Polarinstitutt planlegger og fryse inn forskningsskipet «Lance» i drivisen i Arktis vinteren 2013/2014 og la båten drive med isen og havstrømmene.

 • Kunnskap i kampen mot miljøgifter

  En ny brosjyre fra Nordisk ministerråd gir en lettfattelige introduksjon over risiko og hva som kan gjøres i arbeidet mot miljøgifter.

 • Forskningssamarbeid for god forvaltning av næringsvirksomhet i Polhavet

  Framsenteret lanserer sitt forskningssamarbeid: «Havisen i Polhavet, teknologi og avtaleverk» i Norges Rederiforbunds lokaler, Oslo 22. februar.

 • TopoSvalbard for smarttelefoner

  Karttjenesten TopoSvalbard er nå klar med en forenklet utgave tilpasset smarttelefoner.

 • Tegn hunden Balto!

  Polarinstituttet lager en utstilling om Balto og de andre sledehundene som deltok i serumløpet til Nome i Alaska i 1925, og vi ønsker oss barnetegninger.

 • Et vindu til det ukjente: Lake Vostok er bekreftet åpnet

  I dag kom den offisielle meldingen til Norsk Polarinstitutt fra AARI i Russland: innsjøen Lake Vostok under Antarktisisen er åpnet.

 • Boret seg ned til Vostok?

  Russiske forskere har sannsynligvis boret seg ned til Vostok, en innsjø under is som kan ha vært isolert i 25 millioner år.

 • Uvanlig høy dødelighet blant sel

  Et høyt antall død sel er registrert langs nordøstkysten av USA.

 • Interaktivt kart over Svalbard med nye løsninger

  TopoSvalbard kommer nå i ny drakt med nye flybilder og stedsnavninformasjon.

 • Nytt turistkart over Svalbard

  Nytt turistkart for Svalbard med tekst på fire språk.

 • Unike funn fra havets bunn

  Forskere på vintertokt gjør unike funn i havets bunn.

 • Overvåker snødekke på land

  En ny indikator måler varighet av snødekke på land på Svalbard og Jan Mayen for å bedre overvåke klimaendringene.

 • Funn av nye miljøgifter i sjøpattedyr

  Forskere har oppdaget en rekke nye miljøgifter i flere sjøpattedyr i de nordiske arktiske havområdene.