Nyheter

Polarinstituttet publiserer regelmessig nyheter om polar forskning, forvaltning, ekspedisjoner, formidling, dyreliv i Arktis og Antarktis og mye mer.

Vis:
 • Vannkilder i fare for å forsvinne i Sentral-Asia

  Isbremassen i Sentral-Asia har minsket med 27 prosent de siste 50 årene. Det kan få alvorlige konsekvenser for vanntilførselen for befolkningen i området.

 • Antarktisforskning i "Nature"

  Mer målrettet kunnskapsinnhenting og mindre menneskelig fotavtrykk.

 • Antarktisforskning i anerkjent tidsskrift

  Iskjerner som viktige klimaarkiv

 • Oppdaget ukjent nettverk av kanaler under isen i Antarktis

  De nyoppdagende kanalene kan gi svar på smelteprosessene i den antarktiske innlandsisen.

 • FNs klimapanels femte hovedrapport

  Nå er det naturvitenskapelige grunnlaget fra FNs klimapanels (IPCC) femte hovedrapport lagt fram, og denne gang er det mer fokus på og kunnskap om polarområdene.

 • Antarktisforskere samlet i Tromsø

  Over 40 forskere fra hele verden samles i Tromsø for å rette søkelyset på de klimaendringer som skjer i Antarktis.

 • Havet bidreg til å smelta isen i Antarktis

  Ny avhandling viser at to sentrale mekanismar gir issmelting i Antarktis.

 • Varme virvler i Antarktis

  Virvler eller ikke virvler, det er spørsmålet for smelting av Fimbulisen i Antarktis.

 • Nyoppdaget varmekilde bidrar til smelting av Antarktis

  Soloppvarmet overflatevann bidrar til smeltingen under flytende isbreer i Dronning Maud Land.

 • Studerer kva rolle isen i Antarktis spelar for det globale havnivået

  Forskarar er no på veg til Antarktis for å studera nærmare korleis isen der påverkar stigninga i det globale havnivået.

 • Forskningsekspedisjon henter klimadata i Antarktis

  En forskningsgruppe fra Norsk Polarinstitutt er nå på vei til isbremmen Fimbulisen i Dronning Maud Land. Her skal de hente data fra instrumenter som ble satt ut under fjorårets ekspedisjon.

 • Mindre snø i Øst-Antarktis

  De første resultatene fra en norskamerikansk vitenskapelig klimaekspedisjon i Øst-Antarktis under det Internasjonale Polaråret er nå publisert.

 • Antarktisekspedisjon bruker klimadata fra sel

  Smelter Fimbulisen i Antarktis? I dag reiser forskere ut på to måneders ekspedisjon for å finne svaret. Elefantseler utstyrt med satellittsendere har skaffet unike klimadata som forskerne bygger på.

 • Smelting av isbremmer

  Smelting av klodens ismasse opptar mange i dag. I denne artikkelen forklarer forskere fra Norsk Polarinstitutt litt nærmere om smelteprosesser knyttet til de desidert største flytende ismassene på jorden; isbremmene i Antarktis.

 • Klimafrimerker lansert i Antarktis

  Under miljøvernminister Erik Solheims besøk på Norsk Polarinstitutts forskningsstasjon Troll i Antarktis ble det lansert et nytt norsk frimerke på vegne av Posten. To frimerker med tema «Bevar de polare områdene» og «isbreer» blir lansert i 40 land dette året. Dette er første gang et frimerke er lansert av Norge i Antarktis.