Nyheter

Polarinstituttet publiserer regelmessig nyheter om polar forskning, forvaltning, ekspedisjoner, formidling, dyreliv i Arktis og Antarktis og mye mer.

Vis:
 • Kartlegger lite utforsket område i Antarktis

 • Vannkilder i fare for å forsvinne i Sentral-Asia

  Isbremassen i Sentral-Asia har minsket med 27 prosent de siste 50 årene. Det kan få alvorlige konsekvenser for vanntilførselen for befolkningen i området.

 • Workshop om iskoller i Antarktis

  Forskerne studerer utviklinga av iskollene og kystområdet de siste årtusener; om de har økt eller minket i størrelse.

 • Oppdaget ukjent nettverk av kanaler under isen i Antarktis

  De nyoppdagende kanalene kan gi svar på smelteprosessene i den antarktiske innlandsisen.

 • FNs klimapanels femte hovedrapport

  Nå er det naturvitenskapelige grunnlaget fra FNs klimapanels (IPCC) femte hovedrapport lagt fram, og denne gang er det mer fokus på og kunnskap om polarområdene.

 • Et vindu til det ukjente: Lake Vostok er bekreftet åpnet

  I dag kom den offisielle meldingen til Norsk Polarinstitutt fra AARI i Russland: innsjøen Lake Vostok under Antarktisisen er åpnet.

 • Boret seg ned til Vostok?

  Russiske forskere har sannsynligvis boret seg ned til Vostok, en innsjø under is som kan ha vært isolert i 25 millioner år.

 • Vulkanutbrudd gir klimasvar

  Små partikler fra vulkanske iskjerner hjelper forskerne med å se klimavariasjoner i Antarktis 800 år tilbake i tid. De finner at klimaendringene i Antarktis har vært størst de siste tiårene

 • Ny forskning gir innsikt i et dynamisk vannsystem under Antarktis

  I 2007 ble fire innsjøer i Dronning Maud Land oppdaget. Størrelsen på innsjøene ble estimert til å være enorme. Nå viser ny forskning at vannet i innsjøene er mye mindre enn først antatt.

 • Feltsesongen over – ankomst Troll

  I går ettermiddag ankom ekspedisjonsdeltakerne på ICE-Fimbulisen-ekspedisjonen den norske Troll-stasjonen i Dronning Maud Land, og dermed er feltsesongen avsluttet.

 • Det glasiologiske feltarbeidet på Fimbulisen er avsluttet

  Glasiolog Kirsty Langley forteller at feltarbeidet har vært veldig fremgangsrikt og gruppen har lyktes i å utføre alt de hadde planlagt, på tross av lange perioder med dålig vær.

 • Forskningsekspedisjon henter klimadata i Antarktis

  En forskningsgruppe fra Norsk Polarinstitutt er nå på vei til isbremmen Fimbulisen i Dronning Maud Land. Her skal de hente data fra instrumenter som ble satt ut under fjorårets ekspedisjon.

 • Sammendrag av glasiologenes feltsesong 2009/10

  På ICE-Fimbulisen sin ekspedisjon i Antarktis har det deltatt både osenografer og glasiologer fra Norsk Polarinstitutt. På tampen av den første av i alt to sesonger oppsummerer glasiologene her noe av sitt arbeid.

 • Glasiologene på Fimbulisen

  Glasiologi er tradisjonelt et mannsdominert fagfelt, men alle glasiologene som reiser til Fimbulisen i høst er kvinner.

 • Smelting av isbremmer

  Smelting av klodens ismasse opptar mange i dag. I denne artikkelen forklarer forskere fra Norsk Polarinstitutt litt nærmere om smelteprosesser knyttet til de desidert største flytende ismassene på jorden; isbremmene i Antarktis.