Nyheter

Polarinstituttet publiserer regelmessig nyheter om polar forskning, forvaltning, ekspedisjoner, formidling, dyreliv i Arktis og Antarktis og mye mer.

Vis:
 • Forskere tror isen på Grønland vil smelte raskere

 • Flere og lengre varmeperioder i Polhavet

 • Grønlands isbreer er mettet – smeltevannet renner ut i havet

  Breer og iskapper langs kysten av Grønland klarer ikke lenger å lagre smeltevann.

 • Ny ESA-satellitt tok sitt første bilde over Austfonna på Svalbard

  Kun 2 timer etter at man slo på radaren til ESAs nylig oppskutte satellitt, Sentinel-1B, tikket det aller første bildet inn fra over Svalbard: et nydelig bilde av isbreen Austfonna og Edgeøya.

 • Nye breframstøt på Austfonna?

  Siden høsten 2012 har den største brearmen av Austfonna rykket fram med opptil 5 km, samtidig som den har kalvet store mengder is ut i Barentshavet. Men hvor kommer all denne isen fra?

 • Vannkilder i fare for å forsvinne i Sentral-Asia

  Isbremassen i Sentral-Asia har minsket med 27 prosent de siste 50 årene. Det kan få alvorlige konsekvenser for vanntilførselen for befolkningen i området.

 • Ny doktorgrad: Sotdeponering i europeisk Arktis fra førindustriell tid til i dag

  Meri Ruppel disputerte den 10. juni for Ph.d.graden ved Universitetet i Helsinki.

 • Daglige satellittbilder av isbre ble til film

  Hver dag siden 2010 har en satellitt fotografert den største isbreen på Svalbard og i Europa; Austfonna. Resultatet ble en film som viser en surgende isbre, også kalt fremstøtbre.

 • FNs klimapanels femte hovedrapport

  Nå er det naturvitenskapelige grunnlaget fra FNs klimapanels (IPCC) femte hovedrapport lagt fram, og denne gang er det mer fokus på og kunnskap om polarområdene.

 • Miljøvernministeren på Svalbard

  Solhjell er nå i Kongsfjorden for å se hvordan klimaendringene påvirker dyrelivet i Arktis.

 • Nytt digitalt breatlas for Svalbard

  Det isdekte brearealet på Svalbard har minsket med gjennomsnittlig 80 kvadratkilometer per år i de siste 30 årene. Nå er breene kartlagt.

 • Historisk lite havis i Arktis

  Rekonstruksjon viser at dagens havisutbredelse i Arktis er rekordlav for de siste 1450 årene.

 • Småfly på sotjakt

  I sju uker skal ubemannede småfly fra Northern Research Institute (Norut) kartlegge hvordan langtransportert sot påvirker smelting av snø og is i Arktis. Fra Norge deltar også Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Norsk Polarinstitutt, som blant annet vil ta snøprøver fra bakken som kombineres med målingene fra luften.

 • Kinesiske polarforskere på besøk

  Det kinesisk-norske forskningsprosjektet AMORA jobber for å utvikle måleutstyr som skal hjelpe å bedre forstå hvordan solen påvirker global oppvarming. Nylig hadde prosjektdeltakerne møte i Tromsø.

 • Øya som kommer og går…

  En mann går i land på en ensom øy og tror han er den første som setter sin fot der. Det kunne ha skjedd for 100 år siden. Men historien er av ny dato. Og den gjentar seg nesten hvert eneste år, nemlig foran fronten av tilbakevikende isbreer, bl.a. på Svalbard. Les denne godbiten av Winfried K. Dallmann, medlem av Polarinstituttets navnekomitè.