Nyheter

Polarinstituttet publiserer regelmessig nyheter om polar forskning, forvaltning, ekspedisjoner, formidling, dyreliv i Arktis og Antarktis og mye mer.

Vis:
 • Ny bok om voksende miljøproblem

  Plast er et stort miljøproblem, og boka skildrer blant annet hvordan havet, sjøfuglenes matfat, er i ferd med å bli en søppeldynge hvor alt liv er truet.

 • Plast et økende problem også i Arktis

  Stadig flere arter berøres av plastproblemet i havene, og dyrelivet i Arktis rammes også. Foreløpig har man påvist mikroplast i 7 arter her.

 • Urovekkende færre polarmåker i Arktis

  Toppredatoren polarmåken er en viktig varsler for helsestatusen til de arktiske økosystemene. Nå viser ny forskning kraftig nedgang for polarmåkebestanden på Svalbard og i flere andre områder i Arktis. Nedgangen bekymrer forskerne.

 • Mastergrad om krykkje

  Martin Kristiansen skrev masteroppgave om energiforbruk og beitestrategier hos krykkje.

 • Håkjerringa – en saktesvømmende selmorder

  Håkjerringa er verdens mest saktesvømmende fisk blant de store fiskene, men likevel en fryktet predator i arktiske farvann.

 • Masteroppgave viser håkjerringers ukjente sider

  Lisa-Marie Leclerc forsvarte sin masteroppgave ved Universitetet i Tromsø onsdag 8. juni.