Nyheter

Polarinstituttet publiserer regelmessig nyheter om polar forskning, forvaltning, ekspedisjoner, formidling, dyreliv i Arktis og Antarktis og mye mer.

Vis:
  • Plast et økende problem også i Arktis

    Stadig flere arter berøres av plastproblemet i havene, og dyrelivet i Arktis rammes også. Foreløpig har man påvist mikroplast i 7 arter her.

  • Fjellreven spesielt utsatt for nye miljøgifter

    På oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har Norsk Polarinstitutt gjennomført en studie av fosfororganiske flammehemmere (PFR) på Svalbard. De høyeste nivåene av PFR ble funnet i fjellrev.