Nyheter

Polarinstituttet publiserer regelmessig nyheter om polar forskning, forvaltning, ekspedisjoner, formidling, dyreliv i Arktis og Antarktis og mye mer.

Vis:
 • "Svalbard fra lufta" – lansert i Tromsø

 • TopoSvalbard med enda mer detaljerte terrengformasjoner

 • Geologiske kart i lommeformat

  Har du behov for geologiske kart for Svalbard trenger du verken papirkart eller mobildekning. En smarttelefon med GPS holder.

 • Offline-kart over Svalbard

  Kartseksjonen ved Norsk Polarinstitutt har produsert eit detaljert kart over Svalbard som kan lastast ned for bruk på PC, nettbrett og mobil utan nettilgang.

 • Topografiske kartnyheiter for Svalbard

  Den digitale karttenesta vår TopoSvalbard har i det siste fått nytt innhald: Gamle flyfoto, satellittbilde av Svalbard i vinterdrakt, detaljkart over Longyearbyen og sjøkart frå Kartverket.

 • Nytt oppdatert kart av Adventdalen

  Det nye kartet har oppdaterte kartdata frå flyfotograferingar i 2009, 2011 og 2012. Kartet er oppdatert med endringar særleg på breer og elvesletter, dessutan hytter, bygg og ruinar som finst i områda rundt Longyearbyen.

 • Nye topografiske kart

  Kartseksjonen ved Norsk Polarinstiutt har gjeve ut tre nye kart i kartserien Svalbard 1 : 100 000 (S100).

 • Vant internasjonal kartpris

  3D-kartet "Longyearbyen og omegn" vant høythengende pris

 • Nytt turkart fra Svalbard

  Nytt kart fra Colesbukta i vest til Vindodden i øst

 • Vinner av beste kart

  Norsk Polarinstitutt deltok nylig i kartutstillingen på Geomatikkdagene, en årlig samling for kartbransjen i Norge. 3D-kartet Longyearbyen og omegn vant både fagjuryprisen og publikumsprisen for årets beste kart.

 • Ny geologisk kartdatabase

  Norsk Polarinstitutts temakartportal Svalbardkartet er utvidet med en geologisk kartdatabase konstruert for målestokken 1 : 250 000.

 • Geoatlas fra Svalbard

  For første gang samles mye av geovitenskapen fra Svalbard mellom to permer.

 • Nye geologiske kartblad fra Svalbard

  Norsk Polarinstitutt har nylig gitt ut to nye geologiske kartblad fra Svalbard i serien av berggrunnsgeologiske kart 1 : 200 000. De nye kartbladene DE23G Nordaustlandet NW og FG23G Nordaustlandet NE dekker nordlige deler av Nordaustlandet, Storøya, Kvitøya og øyene nord for Nordaustlandet.

 • PRIMOS i Svalbardkartet

  Beredskapsverktøy inn i Svalbardkartet

 • Nye topografiske kart

  Kartseksjonen har gitt ut to nye topografiske kart.