høring

HØRINGSSVAR: Søknad om vitenskapelig undersøkelsestillatelse i Framstredet og rundt Bjørnøya 2021

Bakgrunn Et konsortium av italienske forskningsinstitusjoner…
høring
høring