HØRINGSSVAR: Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i Barentshavet 2023

Bakgrunn Olje- og energidepartementet (OED) har sendt på høring…

HØRINGSSVAR: Konsekvensutredning for mineralutvinning på norsk kontinentalsokkel

Bakgrunn Olje- og energidepartementet sendte i oktober 2022…

HØRINGSSVAR: Tilleggsutredning for Wisting-feltet

Bakgrunn Equinor la våren 2022 ut konsekvensutredning for utbygging…