Kina har ferdigstillet sin «Final Comprehensive Environmental Evaluation» for konstruksjon og operasjon av en ny forskningsstasjon i Victoria Land i Antarktis.

I samsvar med miljøprotokollen under Antarktistraktaten må foreslåtte aktiviteter i Antarktis gjennomgå en miljøkonsekvensvurdering.

Hvis det fastslås at en foreslått aktivitet sannsynligvis vil ha mer enn en mindre eller forbigående innvirkning på miljøet, utarbeides en omfattende miljøkonsekvensvurdering som gjennomgår høringer og innspillsrunder før de ferdigstilles. I henhold til krav i miljøprotokollens Vedlegg I, Artikkel 3 (6), offentliggjøres herved den endelige miljøkonsekvensvurderingen.

Miljøkonsekvensvurdering av Kinas nye forskningsstasjon i Antarktis (PDF, 28 MB)