kart

Heimefrontfjella

Tore Gjelsvik, som var direktør for Norsk Polarinstitutt…
Forsker på isen

Arbeidsmøte om FN sin sjette klimahovedrapport

Sebastian Gerland deltar denne uka på det tredje hovedforfattermøte…

Geologisk kartlegging Gjelsvikfjella og vestre Mühlig-Hofmannfjella

Geologiske kart viser en geografisk fordeling av bergartstyper…
en klynge bygninger i en skråning

Topografisk kartlegging av Trollstasjonen, Troll Airfield og Jutulsessen

All aktivitet i Dronning Maud Land er avhengig av gode kartdata,…

Førsteprisen til norsk Antarktis-kart

Konferansen ble åpnet av det japanske kronprinsparet og hadde…
kartutsnitt av lingetoppane i antarktis

Lingetoppane

Martin Linge og Kompani Linge Martin Linge var ein norsk offiser,…
kart over antarktis

Norske stadnamn i Antarktis

Namnehistoria i Antarktis er mykje kortare enn i dei nordlege…

Dronning Maud Land

Dronning Maud Land utgjer ein sjettedel av Antarktiskontinentet, og det er nesten sju gonger større enn Noreg. Området grenser mot britisk sektor i vest og mot australsk sektor i aust. Dronning Maud Land vart annektert av Noreg 14. januar 1939. Det omfattar området mellom 20 °V og 45 °A. Området har fått namnet sitt etter dronning Maud av Noreg (1869–1938).
Snedekt øy sett fra luftaFoto: Trond Eiken / Norsk Polarinstitutt

Peter I Øy

Peter I Øy ligg 450 kilometer frå vestkysten av Antarktiskontinentet,…
isflak og havis

Klimaendringer i Antarktis

De siste tiårne er det registrert betydelig oppvarming over enkelte delar av Antarktis. Manglende kunnskap er en grunnleggende hindring for å få en full forståelse av klimaendringene her. Studier tyder på at hullet i ozonlaget over Antarktis de siste 30 årene trolig har medvirket til å begrense effekten av global oppvarming over kontinentet.