Sea
stein i fjæra med vulkanfjell i bakgrunnen
Lomvi i fuglefjell

Bjørnøya

Bjørnøya er den sørligste delen av Svalbard og ligger på 74°30'N 19°Ø, omtrent midtveis mellom fastlandet og Spitsbergen, og har et areal på 178 km2. Øya er ganske flat, med mest fjell i sør. Miseryfjellet er det høyeste med sine 536 meter. 1200 små vann ligger spredt rundt på øya.
Nærbilde av iskjerne med luftbobler

Miljøgifter i Antarktis

Nivåa av miljøgifter i Antarktis er generelt lågare enn elles i verda. Dette gjeld både i luft, vann, sedimenter og i dyr og planter. Dette skuldes primært at det er mindre industri og jordbruk på den sørlege halvkula. Fordi miljøgiftproblematikken hittil ikkje har vore ansett som vesentleg i Antarktis manglar det eit overordna overvakingsprogram for miljøgifter her.

Miljøgifter i Arktis

Spor av miljøgifter finnes i hele det arktiske miljøet: i luften, i jord og i sedimenter, i snø og havis/breer, i sjøvann og ferskvann, i fugler, i pattedyr og i mennesker. Arktis fungerer på mange måter som varselampe for kjente og nye miljøgifter. Forskere og myndigheter er bekymret over høye konsentrasjoner av enkelte typer miljøgifter målt i Arktis.
Innsjø med gule blomster i forgrunnen
grønn slette med fjell i bakgrunnen
seaice

Klimaendringer i Arktis

Oppvarmingen i Arktis skjer tre ganger så fort som det globale gjennomsnittet. Dette skjer i stor grad på grunn av at smelting av snø og is gir en mørkere overflate og dermed økt opptak av solenergi i disse områdene (albedoeffekten). Denne betydelige regionale oppvarmingen fører til stadig mindre havis, smelting av isbreer og innlandsisen på Grønland.